พี่บิ๊ก ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์

พี่บิ๊ก we by the brain

พี่บิ๊ก

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์

พี่บิ๊ก we by the brain

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
  • ประสบการณ์การสอน 16 ปี

การันตีคุณภาพระดับประเทศ

งานติว พี่บิ๊ก

"จุดเริ่มต้นของการเรียนชีววิทยาที่ดีที่สุด
ด้วยการสอนที่ กระชับ ชัดเจน เห็นภาพ"

logo-webio-clip

we clip

คลิปเด่นๆให้เห็นภาพ เรียนชีวะให้เข้าใจ ต้องเห็นของจริง

logo-webio-clear

we clear

จะจำให้แม่น ต้องเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นรูปภาพ

logo-webio-key

we key

คีย์เวิร์ดสั้น ย่อยเนื้อหาชีวะ ให้จำง่าย

งานติว พี่บิ๊ก