ตะลุยโจทย์ Thai Ent’lightenment

ตะลุยโจทย์ Thai Ent'Lightenment

“เข้มข้นทุกแนวโจทย์”

น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ Thai’Enlightenment จะได้ฝึกทำข้อสอบคัดสรรจากสนามสอบจริง ทั้ง O-NET วิชาสามัญ รับตรงของทุกมหาวิทยาลัย (มข./มช./ม.อ.) รวมแล้วกว่า 200 ข้อ แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่ออกโดยพี่ติวเตอร์ แยกข้อสอบเป็นสาระ เป็นหัวข้อเรื่องชัดเจน ทบทวนง่าย หาจุดบกพร่องได้ตรงจุด เฉลยแบบละเอียด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ “ทำถูก” และ “ทำทัน” อย่างมั่นใจ บอกได้ว่าข้อไหนที่ต้องออกสอบแน่นอน

__________
รหัสวิชา = TON94T99
— ชั่วโมงเรียน = 29:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 35:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 8 เดือน

Price

฿2,500.00