ตะลุยโจทย์ Thai Ent’lightenment

ตะลุยโจทย์ Thai Ent'Lightenment

“ เข้มข้นทุกแนวโจทย์  ”

น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ Thai’Enlightenment จะได้ฝึกทำข้อสอบคัดสรรจากสนามสอบจริง ทั้ง O-NET วิชาสามัญ รับตรงของทุกมหาวิทยาลัย (มข./มช./ม.อ.) รวมแล้วกว่า 200 ข้อ แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่ออกโดยพี่ติวเตอร์ แยกข้อสอบเป็นสาระ เป็นหัวข้อเรื่องชัดเจน ทบทวนง่าย หาจุดบกพร่องได้ตรงจุด เฉลยแบบละเอียด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ “ทำถูก” และ “ทำทัน” อย่างมั่นใจ บอกได้ว่าข้อไหนที่ต้องออกสอบแน่นอน

รหัสวิชา : TON94T99

ชั่วโมงเรียน : 29.00 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียน +20% : 35 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

Admin bar avatar
Thai Expert
“รู้ลึกทุกโจทย์ ครอบคลุมทุกเทคนิค รู้ทันทุกข้อผิดพลาด GAT และภาษาไทย กับคนรู้จริง”

Price

฿2,500.00