ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

TON94P26

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

📌 เจาะลึกเนื้อหา

การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง / การใช้ภาษากำกวม / การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย / การใช้ภาษาต่างระดับ / การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย

📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน

สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ

📌 พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยใช้เป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาใน

แบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NETวิชาสามัญ
– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ ของคำ

– ระดับภาษา

 

หัวข้อในบทเรียน

๑) การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง

๑.๑) การใช้คำผิดความหมายหรือผิดหน้าที่

๑.๒) การใช้สำนวนผิดความหมาย

๒) การใช้ภาษากำกวม

๓) การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย

๔) การใช้ภาษาต่างระดับ

๕) การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

๕.๑) การวางส่วนขยายไว้หน้าคำหรือข้อความที่ต้องการจะขยาย

๕.๒) การใช้ประโยคกรรมที่มีคำว่า “ถูก”

๕.๓) การใช้วลีสำเร็จรูปที่แปลมาจากงานเขียนภาษาต่างประเทศ

__________
รหัสวิชา = TON94P26
— ชั่วโมงเรียน = 5:20 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 6:30 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿500.00