ภาษาแสดงความคิด

TON94P25

ภาษาแสดงความคิด

📌 เจาะลึกเนื้อหา

ภาษากับการแสดงเหตุผล / ภาษากับการแสดงทรรศนะ / ภาษากับการโน้มน้าวใจ / ภาษากับการโต้แย้ง ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย

📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน

สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ

📌 พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยใช้เป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาใน

แบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NETวิชาสามัญ
– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ ของคำ

 

หัวข้อในบทเรียน

๑) ภาษากับการแสดงเหตุผล

๑.๑) ลักษณะภาษาที่แสดงเหตุผล

๑.๑.๑) ใช้คำเชื่อม

๑.๑.๒) ไม่ใช้คำเชื่อม

๑.๒) โครงสร้างการแสดงเหตุผล

๒) ภาษากับการแสดงทรรศนะ

๒.๑) ลักษณะภาษาที่แสดงทรรศนะ

๒.๑.๑) ใช้คำกริยาหลักเพื่อแสดงทรรศนะ

๒.๑.๒) ใช้คำหรือกลุ่มคำแสดงการประเมินค่าหรือให้ระดับคุณภาพได้

๒.๑.๓) ใช้คำแสดงอารมณ์ ความรู้สึก

๒.๑.๔) ใช้คำช่วยหน้ากริยาเพื่อแสดงทรรศนะ

๒.๒) ประเภทของทรรศนะ

๓) ภาษากับการโน้มน้าวใจ

๔) ภาษากับการโต้แย้ง

๔.๑) โครงสร้างของการโต้แย้ง

๔.๒) กระบวนการโต้แย้ง

๔.๒.๑) การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง

๔.๒.๒) การนิยามคำหรือกลุ่มคำสำคัญที่อยู่ในประเด็นการโต้แย้ง

๔.๒.๓) การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสนับสนุนทรรศนะของตนเอง

๔.๒.๔) การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นจุดอ่อนและความผิดพลาดของทรรศนะฝ่ายตรงข้าม

๔.๓) ข้อควรระวังในการโต้แย้ง

__________
รหัสวิชา = TON94P25
— ชั่วโมงเรียน = 5:20 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 6:30 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿500.00