เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

TON94P23

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

📌 เจาะลึกเนื้อหา

เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ / เสียงและอักษรแทนเสียงสระ / เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย

📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน

สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ

📌 พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยใช้เป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาใน

แบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NETวิชาสามัญ

 

หัวข้อในบทเรียน

๑) เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ

๑.๑) เสียงพยัญชนะต้น

๑.๑.๑) เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว

๑.๑.๒) เสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำ

๑.๑.๒.๑) เสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำในระบบเสียงภาษาไทยแต่เดิม

๑.๑.๒.๒) เสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่น

๑.๒) เสียงพยัญชนะท้าย

๒) เสียงและอักษรแทนเสียงสระ

๒.๑) เสียงสระเดี่ยว

๒.๒) เสียงสระประสม

๓) เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์

๓.๑) วรรณยุกต์เสียงระดับ

๓.๒) วรรณยุกต์เสียงเปลี่ยนระดับ

__________
รหัสวิชา = TON94P23
— ชั่วโมงเรียน = 9:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 11:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿800.00