สำนวนไทย

TON94P14

สำนวนไทย

📌 เจาะลึกเนื้อหาลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย / ตัวอย่างที่มาของสำนวนไทย / ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายเหมือน – ใกล้เคียงกัน / ตัวอย่างสำนวนที่กล่าวถึงเรื่องทำนองเดียวกัน / หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NET

วิชาสามัญ

– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

 

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) ลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย

๒) ตัวอย่างที่มาของสำนวนในภาษาไทย

๒.๑) จากวรรณคดี / วรรณกรรม

๒.๒) จากศาสนา / ความเชื่อ / ประเพณี

๒.๓) จากกีฬา / การละเล่น

๒.๔) จากการสังเกตสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติ

๓) ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายเหมือน / ใกล้เคียงกัน

๔ ตัวอย่างสำนวนที่กล่าวถึงเรื่องทำนองเดียวกัน

๕) หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม

๕.๑) ใช้ให้ตรงกับความหมาย / สอดคล้องกับสถานการณ์

๕.๒) ใช้สำนวนให้ถูกต้องตามขนบ เมื่อต้องสื่อสารอย่างเป็นทางการ

__________
รหัสวิชา = TON94P14
— ชั่วโมงเรียน = 8:20 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 10:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿700.00