โวหารการเขียน

TON94P13

โวหารการเขียน

📌 เจาะลึกเนื้อหาบรรยายโวหาร / พรรณนาโวหาร / อธิบายโวหาร ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ
เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NET

วิชาสามัญ

    ✅         ⭐        ⭐      ⭐

 

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) บรรยายโวหาร

๒) พรรณนาโวหาร

๓) อธิบายโวหาร

๓.๑) การชี้แจงตามลำดับขั้น

๓.๒) การยกตัวอย่าง

๓.๓) การเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อแตกต่าง

๓.๔) การชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน

๓.๕) การให้นิยามหรือให้ความหมาย

__________
รหัสวิชา = TON94P13
— ชั่วโมงเรียน = 4:50 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 6:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿400.00