ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

TON94P12

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

📌 เจาะลึกเนื้อหาการส่งคำสัมผัส / ฉันทลักษณ์ของกลอน / ฉันทลักษณ์ของ “กาพย์” / ฉันทลักษณ์ของ “โคลง” / ฉันทลักษณ์ของ “ฉันท์” / ฉันทลักษณ์ของ “ร่าย” ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์”

📌 บทนี้สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีทุกเรื่อง ทุกระดับชั้น ทุกเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS

📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ
เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง

📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน
น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน

📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ” เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยเป็นข้อสอบ

 

ตรงกับเนื้อหาในแบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4

ม.5ม.6กลางภาค / ปลายภาคO – NET

วิชาสามัญ

– เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

 

เรื่องที่จะเจอในบทเรียน

๑) การส่งคำสัมผัส

๑.๑) สัมผัสนอก              👉       สัมผัสบังคับ          👉       สัมผัสสระ

๑.๒) สัมผัสนอก             👉       สัมผัสไม่บังคับ      👉       สัมผัสสระ

๑.๓) สัมผัสนอก             👉       สัมผัสไม่บังคับ      👉       สัมผัสพยัญชนะ

๑.๔) สัมผัสใน                👉       สัมผัสไม่บังคับ     👉       สัมผัสสระ

๑.๕) สัมผัสใน                👉       สัมผัสไม่บังคับ      👉       สัมผัสพยัญชนะ

๒) ฉันทลักษณ์ของกลอน

๒.๑) กลอนสุภาพ

๒.๒) กลอนแปด

๓) ฉันทลักษณ์ของ “กาพย์”

๓.๑) กาพย์ยานี ๑๑

๓.๒) กาพย์ฉบัง ๑๖

๓.๓) กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

๔) ฉันทลักษณ์ของ “โคลง”

๔.๑) โคลงสี่สุภาพ

๔.๒) โคลงสามสุภาพ

๔.๓) โคลงสองสุภาพ

๕) ฉันทลักษณ์ของ “ฉันท์”

๕.๑) อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๕.๒) วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

๖) ฉันทลักษณ์ของ “ร่าย”

๖.๑) ร่ายสุภาพ

๖.๒) ร่ายยาว

__________
รหัสวิชา = TON94P12
— ชั่วโมงเรียน = 8:30 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 10:30 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿700.00