สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : PAT 2

PAT-2

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : PAT 2

ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก

📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก

📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง

📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank

📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน

📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์

__________
รหัสวิชา = PON94P31

Price

฿100.00