ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

“ รู้จุดพลาดก่อน แก้ไขได้ก่อน ”

น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สนี้จะได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่า ฟิสิกส์ วิชาสามัญ พร้อมกับแนวโจทย์ที่พี่ ๆ ติวเตอร์เก็งให้เพิ่มเติมว่าจะออกสอบ ครอบคลุมหัวข้อที่จะออกสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญทั้งหมด ถ้าน้อง ๆ ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่าในคอร์สนี้แล้ว ก็จะรู้ว่าตัวเองมีจุดพลาดตรงไหน และไปฝึกทำโจทย์เพิ่มตรงนั้นได้ทันท่วงที ถ้าน้อง ๆ เหลือเวลาเตรียมตัวไม่มากแล้ว และต้องการเสริมแกร่งให้กับตัวเอง คอร์สนี้จะช่วยน้องได้แน่นอน

รหัสวิชา : PON94A98

ชั่วโมงเรียน : 33 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียน +20% : 40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

Price

฿2,600.00