สถิติ (2)

MWC94151

สถิติ (2) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น)

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (2) สอนโดย อ.พี่เอ๋

📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (2) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง

โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย

  • การแจกแจงความถี่
  • แผนภาพต้นใบ
  • ฮีสโทแกรม
  • การหาค่ากลางของข้อมูล และการกระจายของข้อมูล

 

* หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น

__________
รหัสวิชา = MWC94151
— ชั่วโมงเรียน = 12:40 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 15:50 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿1,300.00