ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1

ทดลองเรียนฟรี ม.4 เทอม 1

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

📌 คณิตศาสตร์ ม.4 – เซต สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) , ตรรกศาสตร์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) , จำนวนจริง สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์)

📌 ฟิสิกส์ ม.4 – กลุ่มกลศาสตร์ A และการเคลื่อนที่แนวตรง สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)

📌 ชีววิทยา ม.4 – พื้นฐานชีววิทยา สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)

📌 ภาษาไทย – สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

__________
รหัสวิชา = MOT94114
— ชั่วโมงเรียน = 11:50 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 14:30 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

Price

Free