ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ)

ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ)

📌 เนื้อหาแน่นฟิต พิชิตเกรด 4 หรือ สนามสอบสำคัญ
ในคอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะสอนเนื้อหาแบบกระชับ ตรงจุด พร้อมสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 ในวิชาชีววิทยา หรือ น้อง ม.6 คนใดที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสนามสอบสำคัญๆ ต้องไม่พลาด ประกอบด้วย 3 บท

  1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. ระบบนิเวศ
  3. ประชากรสิ่งมีชีวิต

📌 เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ
เทคนิคการสอนฉบับพี่ติวเตอร์ที่เน้นความเข้าใจ โดยจะวาดภาพประกอบการสอน กระตุ้นการจดจำ ซึ่งน้อง ๆ จะวาดภาพตามพี่ติวเตอร์ก็ได้นะ จะได้เข้าใจมากขึ้น

📌 ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย ได้ความรู้
ตำราเรียน 4 สี จัดทำโดย ดร. พี่บิ๊ก ได้นำความรู้เกี่ยวชีววิทยามาเรียบเรียง เนื้อหาอัดแน่น พร้อมมีภาพประกอบสีสันสวยงาม ทำให้อ่านเข้าใจง่ายและเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี

__________
รหัสวิชา = LON94H62
— ชั่วโมงเรียน = 36:10 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 43:50 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿3,000.00