ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ

“ตะลุยโจทย์เนื้อหาเป็นกลุ่ม ง่ายต่อความเข้าใจ”

น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ จะได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าไปพร้อมกับพี่ติวเตอร์ โดยข้อสอบเก่าที่นำมาให้น้องฝึกทำไม่ได้เป็นโจทย์ข้อสอบเก่าแบบเรียงปี แต่พี่ติวเตอร์จะแยกเป็นเรื่อง ๆ จัดตามกลุ่มเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดมาให้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของน้อง ๆ และฝึกตะลุยโจทย์เป็นบท ๆ ไป ข้อสอบชีววิทยา วิชาสามัญ จะออกแนวข้อสอบคล้าย ๆ กันทุกปี ถ้าได้ฝึกทำโจทย์คัดสรรในคอร์สนี้แล้ว ทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

__________
รหัสวิชา = LON94A98
— ชั่วโมงเรียน = 35:40 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 43:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 8 เดือน

Price

฿2,600.00