ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ

“ ตะลุยโจทย์เนื้อหาเป็นกลุ่ม ง่ายต่อความเข้าใจ ”

น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ จะได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าไปพร้อมกับพี่ติวเตอร์ โดยข้อสอบเก่าที่นำมาให้น้องฝึกทำไม่ได้เป็นโจทย์ข้อสอบเก่าแบบเรียงปี แต่พี่ติวเตอร์จะแยกเป็นเรื่อง ๆ จัดตามกลุ่มเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดมาให้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของน้อง ๆ และฝึกตะลุยโจทย์เป็นบท ๆ ไป ข้อสอบชีววิทยา วิชาสามัญ จะออกแนวข้อสอบคล้าย ๆ กันทุกปี ถ้าได้ฝึกทำโจทย์คัดสรรในคอร์สนี้แล้ว ทำข้อสอบจริงได้แน่นอน

รหัสวิชา : LON94A98

ชั่วโมงเรียน : 35.40 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียน +20% : 43 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

Admin bar avatar
Biology Expert
“จุดเริ่มต้นของการเรียนชีววิทยาที่ดีที่สุด ด้วยการสอนที่ กระชับ ชัดเจน เห็นภาพ”

Price

฿2,600.00