GAT Battle Field ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป

คอร์ส-gat-battle-field

ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป (คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

“เสริมความมั่นใจ เอาให้ชัวร์ 150 คะแนนเต็ม” น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สนี้จะได้ฝึกทำบทความข้อสอบจริงที่คัดสรรมาอย่างมาดี พร้อมแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ออกโดยพี่ติวเตอร์ คอร์สนี้จึงเหมาะกับน้อง ๆ ที่ผ่านการเรียนคอร์ส GAT Genius มาแล้ว หรือมีพื้นฐานแน่นแล้ว และอยากเสริมความมั่นใจให้เต็มร้อย

รหัสวิชา : GON94T99

ชั่วโมงเรียน : 8.35 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียน +20% : 10.30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

Admin bar avatar
Thai Expert
“รู้ลึกทุกโจทย์ ครอบคลุมทุกเทคนิค รู้ทันทุกข้อผิดพลาด GAT และภาษาไทย กับคนรู้จริง”

Price

฿1,200.00