ทดลองเรียน : GAT PACT

EOT94G99

ทดลองเรียน : GAT PACT

คอร์ส GAT PACT ที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้ทดลองเรียนในเนื้อหาและการสอนจริงของพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ทั้งยังพร้อมให้น้อง ๆ ได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน

__________
รหัสวิชา = EOT94G99
— ชั่วโมงเรียน = 2:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 2:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

Price

Free