ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ULTIMATE

ultimate chemistry

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ULTIMATE

สุดยอดคอร์สเรียนวิชาเคมีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ เคมีวิชาสามัญ

__________
รหัสวิชา = COT94171
— ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

Price

Free