ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.5 เทอม 2

COT94152

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส ม.5 เทอม 2

คอร์สเรียนเคมี หลักสูตรใหม่ทันสมัย เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จะอัดความรู้ให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีจะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น

__________
รหัสวิชา = COT94152
— ชั่วโมงเรียน = 2:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 2:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

Price

Free