ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

COT94115

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ติวเข้มเพิ่มเติมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง เชิงลึก พร้อมทั้งเน้นเทคนิคความรู้เกินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมปลาย พร้อมเก็งข้อสอบที่มีแนวโน้มว่าจะออกสอบ วิเคราะห์โจทย์ที่ออกบ่อยในปีเก่า และแนะนำแนวทางก่อนสอบเข้า ม.1

__________
รหัสวิชา = COT94115
— ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

Price

Free