ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1

เคมี คอร์สสอบเข้า ม.1

ทดลองเรียน : เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1

เนื้อหาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถม เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปูเนื้อหาพื้นฐานพร้อมทั้งปรับความรู้ให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมปลายเพื่อเตรียมตัว สอบเข้า  ม.1 โรงเรียนชั้นนำ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในทุกสนามสอบสำคัญ ๆ ระดับประเทศ

__________
รหัสวิชา = COT94111
— ชั่วโมงเรียน = 02:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 02:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 15 วัน

Price

Free