คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1-เนื้อหาปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ (เหมาะสำหรับน้อง ป.5)

CON94P61

คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1-เนื้อหาปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ (เหมาะสำหรับน้อง ป.5)

เนื้อหาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถม เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปูเนื้อหาพื้นฐานพร้อมทั้งปรับความรู้ให้ครอบคลุมทุกบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมปลายเพื่อเตรียมตัว สอบเข้า  ม.1 โรงเรียนชั้นนำ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในทุกสนามสอบสำคัญๆ ระดับประเทศ

 

📌 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับนักเรียน ชั้น ป.5 เทอม 1 เป็นต้นไป

– เนื้อหาวิทยาศาสตร์เข้มข้น ครบถ้วน แม่นยำ เข้าใจง่าย และมีข้อสอบท้ายบทเรียนเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้หลังจบคอร์ส

– มีเทคนิคเคล็ดลับเป็นลำดับขั้นตอนและมีวิธีคิดที่จะช่วยให้เด็ก ๆ จดจำและนำไปใช้ได้จริงอย่างง่าย ๆ

– นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากคอร์สเรียน ครูบิ๊ก ไปปรับใช้ ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นจริงได้

– สไตล์การสอนของครูบิ๊ก สอนสนุกสนาน ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ พร้อมความรู้และรอยยิ้มให้กับนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้

 

📌  เนื้อหาภายในคอร์สเรียน

– ระบบร่างกาย

– การดำรงชีวิตของสัตว์

– สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

– สารเคมีในชีวิตประจำวัน

– พลังงานไฟฟ้า

– ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

__________
รหัสวิชา = CON94P61
— ชั่วโมงเรียน = 30:00 ชั่วโมง
— ชั่วโมงเรียน (+20%) = 36:00 ชั่วโมง
— อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน

Price

฿4,000.00