Course Tag: ฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย แบบแยกบท

PWC94E11
฿2,600.00

MECHANICS 1

MECHANICS 1 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ เนื้อหาฟิสิกส์แน่น ๆ ที่เจาะลึก ครอบคลุม เน้นสร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีโจทย์ให้ฝึกทำภายในคอร์สจนชำนาญ ให้น้องพร้อมรับมือโจทย์ยากทุกรูปแบบไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลกล 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ฟิสิกส์ MECHANICS 1 __________ รหัสวิชา = PWC94E11 —…
0
PWC94E12
฿3,100.00

MECHANICS 2

MECHANICS 2 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ เนื้อหาฟิสิกส์แน่น ๆ ที่เจาะลึก ครอบคลุม เน้นสร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีโจทย์ให้ฝึกทำภายในคอร์สจนชำนาญ ให้น้องพร้อมรับมือโจทย์ยากทุกรูปแบบไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ โพรเจกไทล์ วงกลมและดวงดาว ฮาร์มอนิกอย่างง่าย งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การหมุน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ฟิสิกส์ MECHANICS 2 BOOK 1 ฟิสิกส์ MECHANICS 2 BOOK 2…
0
PWC94E13
฿1,700.00

MATTER & HEAT

MATTER & HEAT (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ เนื้อหาฟิสิกส์แน่น ๆ ที่เจาะลึก ครอบคลุม เน้นสร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีโจทย์ให้ฝึกทำภายในคอร์สจนชำนาญ ให้น้องพร้อมรับมือโจทย์ยากทุกรูปแบบไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง สมบัติของเหลวและของไหล ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ฟิสิกส์ MATTER & HEAT __________ รหัสวิชา = PWC94E13 — ชั่วโมงเรียน…
0
PWC94E14
฿2,500.00

WAVE SERIES

WAVE SERIES (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ เนื้อหาฟิสิกส์แน่น ๆ ที่เจาะลึก ครอบคลุม เน้นสร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีโจทย์ให้ฝึกทำภายในคอร์สจนชำนาญ ให้น้องพร้อมรับมือโจทย์ยากทุกรูปแบบไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ คลื่น แสง เสียง 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ฟิสิกส์ WAVE SERIES BOOK 1 ฟิสิกส์ WAVE SERIES BOOK 2 __________ รหัสวิชา =…
0
PWC94E15
฿3,500.00

ELECTRICITY

ELECTRICITY (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ เนื้อหาฟิสิกส์แน่น ๆ ที่เจาะลึก ครอบคลุม เน้นสร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีโจทย์ให้ฝึกทำภายในคอร์สจนชำนาญ ให้น้องพร้อมรับมือโจทย์ยากทุกรูปแบบไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ฟิสิกส์ ELECTRICITY BOOK 1 ฟิสิกส์ ELECTRICITY BOOK 2 __________ รหัสวิชา = PWC94E15…
0
PWC94E16
฿1,700.00

MODERN PHYSICS

MODERN PHYSICS (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ ครอบคลุมทั้งสนามสอบ PAT2 และ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ เนื้อหาฟิสิกส์แน่น ๆ ที่เจาะลึก ครอบคลุม เน้นสร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีโจทย์ให้ฝึกทำภายในคอร์สจนชำนาญ ให้น้องพร้อมรับมือโจทย์ยากทุกรูปแบบไม่ว่าสนามไหนก็สู้ได้ไม่หวั่นอย่างแน่นอน เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ ฟิสิกส์อะตอม นิวเคลียร์ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ฟิสิกส์ MODERN PHYSICS __________ รหัสวิชา = PWC94E16 — ชั่วโมงเรียน = 18:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน…
0