Course Tag: ภาษาไทย

฿2,700.00

ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุม เข้มข้น             คอร์สนี้สอนโดย “พี่ยู” ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยตัวจริง  ภายในคอร์สจะสรุปเนื้อหาเข้มข้น 10 เรื่องใหญ่ 45 เรื่องย่อย ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ทั้งด้านหลักภาษา ไปจนถึงวรรณกรรม โดยเนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.เสียงและอักษรแทนเสียง 2.โครงสร้างพยางค์ 3.คำในภาษาไทย 4.ประโยคในภาษาไทย 5.ระดับภาษา 6.ราชาศัพท์ 7.โวหารการเขียน 8.ลักษณะคำประพันธ์ 9.ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ 10.ถ้อยคำสำนวนไทย 📌 เก็งโจทย์ดี ไม่มีพลาด! พี่ยูรวบรวมแบบฝึกหัดไว้ให้น้อง ๆ ฝึกทำอย่างหลากหลาย และเก็งแนวข้อสอบกว่า 300 ข้อ มั่นใจได้ว่าสอบสนามไหนก็ไม่มีพลาด เพราะพี่ยูเก็งโจทย์เป๊ะ ไม่หลุดประเด็น  พร้อมพาน้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 รับทันที…
0
฿2,600.00

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา เรียนคอร์สเดียวครบ “พี่ยู กูรูสายภาษาตัวจริง”  จะสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น ไว้อย่างครบถ้วน  พาน้องฝึกทำโจทย์จากสนามจริงปีเก่าๆ ให้น้องได้ประลองฝีมือ  พร้อมเก็งแนวข้อสอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ ไว้ให้น้อง WE โดยเฉพาะ __________ รหัสวิชา = TON94381 ชั่วโมงเรียน = 30:30 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียน (+20%) = 37:00 ชั่วโมง อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
TON94P11
฿800.00

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ 📌 เจาะลึกเนื้อหาทุกกลวิธีการประพันธ์ (วรรณศิลป์) / จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร / ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี / กวีโวหาร (รสวรรณคดีไทย) ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 บทนี้สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีทุกเรื่อง ทุกระดับชั้น ทุกเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌…
0
TON94P12
฿700.00

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาการส่งคำสัมผัส / ฉันทลักษณ์ของกลอน / ฉันทลักษณ์ของ “กาพย์” / ฉันทลักษณ์ของ “โคลง” / ฉันทลักษณ์ของ “ฉันท์” / ฉันทลักษณ์ของ “ร่าย” ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 บทนี้สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีทุกเรื่อง ทุกระดับชั้น ทุกเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ…
0
TON94P13
฿400.00

โวหารการเขียน

โวหารการเขียน 📌 เจาะลึกเนื้อหาบรรยายโวหาร / พรรณนาโวหาร / อธิบายโวหาร ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น…
0
TON94P14
฿700.00

สำนวนไทย

สำนวนไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย / ตัวอย่างที่มาของสำนวนไทย / ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายเหมือน – ใกล้เคียงกัน / ตัวอย่างสำนวนที่กล่าวถึงเรื่องทำนองเดียวกัน / หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน…
0
TON94P15
฿500.00

ราชาศัพท์

ราชาศัพท์ 📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์ / พระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยที่ควรทราบในรัชกาลที่ 10 / ตัวอย่างคำที่ต้องทำให้เป็นราชาศัพท์ / ราชาศัพท์บางคำที่มักใช้ผิด / คำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล – กราบทูล ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย…
0
TON94P16
฿500.00

ระดับภาษา

ระดับภาษา 📌 เจาะลึกเนื้อหาการจำแนกระดับภาษา / ตัวอย่างถ้อยคำที่ควรสังเกตในภาษาระดับต่าง ๆ / ปัจจัยที่ช่วยกำหนัดระดับภาษา ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ”…
0
TON94P17
฿900.00

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ 📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์ / การจำแนกประเภททางความหมายของคำ / ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย / คำพ้องในภาษาไทย / ข้อควรคำนึงในการใช้คำ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน…
0
TON94P18
฿700.00

การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาการสร้างคำในภาษาไทย / การสร้างคำซ้ำ / การสร้างคำซ้อน / การสร้างคำประสม / การสร้างคำสมาส ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง…
0
TON94P19
฿500.00

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ 📌 เจาะลึกเนื้อหาหลักการสังเกตคำไทยแท้ / หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ…
0
TON94P21
฿700.00

ประโยคในภาษาไทย

ประโยคในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและส่วนประกอบของประโยค / ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย / การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ / หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย…
0
TON94P22
฿700.00

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 📌 เจาะลึกเนื้อหา ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารของมนุษย์และสัตว์ / ความหมายของ “ภาษา” / ประเภทของภาษา / พันธกิจของภาษา / วัฒนธรรมกับภาษา / ธรรมชาติของภาษา / ความรู้และข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ…
0
TON94P23
฿800.00

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหา เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ / เสียงและอักษรแทนเสียงสระ / เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง…
0
TON94P24
฿500.00

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหา ความหมายและการนับ “พยางค์” / พยางค์ปิด – พยางค์เปิด / พยางค์คำเป็น – พยางค์คำตาย / พยางค์คำครุ – พยางค์คำลหุ / หลักการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์โดยทั่วไป ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม…
0
TON94P25
฿500.00

ภาษาแสดงความคิด

ภาษาแสดงความคิด 📌 เจาะลึกเนื้อหา ภาษากับการแสดงเหตุผล / ภาษากับการแสดงทรรศนะ / ภาษากับการโน้มน้าวใจ / ภาษากับการโต้แย้ง ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ…
0
TON94P26
฿500.00

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 📌 เจาะลึกเนื้อหา การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง / การใช้ภาษากำกวม / การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย / การใช้ภาษาต่างระดับ / การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง…
0
฿5,500.00

Thai Eng’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย+ตะลุยโจทย์ รวมทุกบท

Thai Ent’ Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย + ตะลุยโจทย์ รวมทุกบท 📌 สกัดเนื้อหาสำคัญของทุกสนามสอบ ทั้ง “O-NET” และ “ภาษาไทย วิชาสามัญ” คอร์สที่จะพาน้องพิชิตทุกสนามสอบ ที่ได้สรุปบทใหญ่ไว้ รวม13 บท มีแบบฝึกหัดแทรกทุกบท เติมเต็มด้วยข้อสังเกตและเทคนิคการจำแบบง่ายๆ สำหรับเน้นย้ำไว้ว่าทำข้อสอบ ปิดท้ายทุกบทด้วยแนวข้อสอบสนามต่างๆ เสมือนจริงที่สุด 📌 เทคนิค Harmonie Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เรียนเนื้อหาภาษาไทยให้เข้าใจอย่างคนรู้จริง กับเทคนิคช่วยจำสุด STRONG ที่ไม่เหมือนใครของ GURU สายภาษาตัวจริง ด้วยวิธีสรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ 📌 ฝึกทำโจทย์เก่าที่คัดสรร และโจทย์เก็งที่ออกใหม่ โดยพี่ยู คอร์สตะลุยโจทย์ ที่นำด้วยส่วนสรุปเนื้อหาสั้นๆ ก่อนทำข้อสอบ คัดสรรจากสนามสอบจริง ทั้งภาษาไทยวิชาสามัญ และ O-NET แทรกด้วยข้อสอบ Advance…
0
฿3,900.00

Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4-ม.6

Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4-ม.6 📌 สรุปเนื้อหาหลักการใช้ภาษาและแนวการวิเคราะห์วรรณคดีที่ออกสอบบ่อย ทั้ง “๙ วิชาสามัญ” / “O-NET” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” และแนวข้อสอบท้ายบท “วิทยาประยุกต์” ที่เข้มข้นกว่า 300 ข้อ เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่น พร้อมก่อนลงคอร์สตะลุยโจทย์อื่น ๆ 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือถึง 2 เล่ม สุดเข้มข้น…
0
ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย วิชาสามัญ
฿1,000.00

ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย วิชาสามัญ

“อัดแน่นด้วยข้อสอบเก่า ให้ฝึกทำอย่างจุใจ” คอร์สตะลุยโจทย์ ภาษาไทย วิชาสามัญ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานแน่นแล้ว และต้องการเสริมความมั่นใจให้เต็มร้อย ก่อนลุยสนามสอบจริง น้อง ๆ ที่ลงคอร์สนี้จะได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าที่คัดสรรมาอย่างดี แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่เก็งให้เพิ่มเติมโดยพี่ติวเตอร์ ถ้าคะแนนภาษาไทย วิชาสามัญ เป็นคะแนนที่สำคัญของน้องต่อการยื่น TCAS คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสอบติดคณะในฝันได้แน่นอน __________ รหัสวิชา = TON94A98 — ชั่วโมงเรียน = 12:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 14:30 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 8 เดือน
0
ตะลุยโจทย์ Thai Ent'Lightenment
฿2,500.00

ตะลุยโจทย์ Thai Ent’lightenment

“เข้มข้นทุกแนวโจทย์” น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ Thai’Enlightenment จะได้ฝึกทำข้อสอบคัดสรรจากสนามสอบจริง ทั้ง O-NET วิชาสามัญ รับตรงของทุกมหาวิทยาลัย (มข./มช./ม.อ.) รวมแล้วกว่า 200 ข้อ แทรกด้วยข้อสอบ Advance ที่ออกโดยพี่ติวเตอร์ แยกข้อสอบเป็นสาระ เป็นหัวข้อเรื่องชัดเจน ทบทวนง่าย หาจุดบกพร่องได้ตรงจุด เฉลยแบบละเอียด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่จะทำให้ “ทำถูก” และ “ทำทัน” อย่างมั่นใจ บอกได้ว่าข้อไหนที่ต้องออกสอบแน่นอน __________ รหัสวิชา = TON94T99 — ชั่วโมงเรียน = 29:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 35:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 8 เดือน
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.1

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.1 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.1 – ระบบจำนวนเต็ม สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย / การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.2

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.2 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.2 – เลขยกกำลัง สอนโดย พี่กอล์ฟ – อ.ชวลิต กุลกีรติการ 📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ม.3

คอร์สสำหรับน้องๆ ม.3 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ครบวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.3 – การแยกตัวประกอบพหุนาม สอนโดย พี่ช้าง – อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ 📌 ฟิสิกส์ ม.ต้น – การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง / แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.ต้น – การลำเลียงสารผ่านเซลล์ / ระบบขับถ่าย…
0
ทดลองเรียนฟรี ม.4 เทอม 1
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.4 – เซต สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) , ตรรกศาสตร์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) , จำนวนจริง สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.4 – กลุ่มกลศาสตร์ A และการเคลื่อนที่แนวตรง สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร…
0
ทดลองเรียนฟรี ม.4 เทอม 2
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.4 เทอม 2

ก้าวขึ้นสู่ระดับชั้น ม.ปลาย ต้องใช้พื้นฐานและเทคนิคพิเศษอะไรบ้างในการเรียน ม.4 เทอม 2 WE พร้อมให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรจนตกผลึกเป็นแนวการสอนและเทคนิคเฉพาะ ที่จะทำให้น้องได้ความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน ม.ปลาย และแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.4 – ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย 📌 ฟิสิกส์ ม.4 – สมดุลกล สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.4 – โครโมโซม…
0
ม.5 เทอม 1
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 1

คอร์สสำหรับน้อง ม.5 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรเนื้อหาค้นคว้าแนวโจทย์จากสนามต่างๆ จนตกผลึกเป็นเทคนิคพิเศษมากมาย ที่จะนำมาถ่ายทอดให้น้องได้อย่างอย่างครบถ้วน เข้มข้น และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ทั้งหมด และพร้อมแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้จริง ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.5 – เมทริกซ์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์) เวกเตอร์ สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.5 – คลื่น สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.5…
0
ทดลองเรียนฟรี ม.5 เทอม 2
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.5 เทอม 2

คอร์สสำหรับน้อง ม.5 เทอม 2 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้คัดสรรเนื้อหาค้นคว้าแนวโจทย์จากสนามต่างๆ จนตกผลึกเป็นเทคนิคพิเศษมากมาย ที่จะนำมาถ่ายทอดให้น้องได้อย่างอย่างครบถ้วน เข้มข้น และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ทั้งหมด และพร้อมแข่งขันในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ ได้จริง ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.5 – จำนวนเชิงซ้อน สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์) หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) 📌 ฟิสิกส์ ม.5 – ไฟฟ้าสถิต สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน) 📌 ชีววิทยา ม.5 – ระบบย่อยอาหาร สอนโดย…
0
Free

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ม.6

คอร์สสำหรับน้อง ม.6 ได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริงและเนื้อหาทุกวิชา ที่ WE TUTORS ได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ค้นคว้าโจทย์จากสนามสำคัญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรวบรวมเทคนิคที่ใช้ในการแก้โจทย์สุดหินมาให้น้องได้ฝึกฝน รับรองว่าน้องจะเรียนได้แบบครบ เข้ม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ต่าง ๆ หรือข้อสอบจริงได้ในทุกสนามชัวร์ ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 📌 คณิตศาสตร์ ม.6 – แคลคูลัส สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) / ลำดับและอนุกรม สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) 📌 ฟิสิกส์ ม.6 – ไฟฟ้าสถิต สอนโดย พี่ลูกตาล 📌 ชีววิทยา ม.6 – ระบบประสาท สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)…
0