Course Tag: เทอม 1

฿2,700.00

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท คอร์สคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 สอนโดย พี่กอล์ฟ พี่เอ๋ และพี่ภูมิ  ทีมติวเตอร์คณิตศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 18 ปี โดยบทเรียนประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้ 1.ระบบจำนวนเต็ม 2.พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 3.เลขยกกำลัง (1) 4.เศษส่วนและทศนิยม 5.รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 📌 เนื้อหาเข้ม ครบ พร้อมพาน้องพิชิต 4 คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปจนถึงระดับยาก ให้สำหรับน้องที่เริ่มต้นในระดับชั้น ม.ต้น  พร้อมพาน้องฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้น มากไปด้วยเทคนิคดี ๆ และเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกบทเรียนตามหลักสูตรใหม่  ทำให้น้องฟิต พิชิตเกรด 4 ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้ามาเรียนที่ WE BY THE BRAIN 📌…
0
฿4,000.00

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่) 📌 เนื้อหาตรง!! หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับน้องที่กำลังจะขึ้น ม.3 ในเทอมแรก เนื้อหาอัพเดตตรงตามหลักสูตรใหม่เรียนแล้วสามารถใช้ทำคะแนนสอบที่โรงเรียน หรือ พิชิตเกรด4 ได้อย่างมั่นใจ ประกอบด้วย 8 บท การแยกตัวประกอบพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง ความคล้าย สถิติ (3) กราฟเส้นตรง กรณฑ์ที่สอง อสมการ สมการกำลังสอง พาราโบลา 📌 สอนโดยทีม WE TUTORS คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ประสบการณ์การสอนกว่า 18 ปี คอร์สนี้เป็นการสอนแบบทีม โดยติวเตอร์จะช่วยกันวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการแก้โจทย์ระดับยาก ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและกลายเป็นเรื่องสนุก พร้อมพาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์จากสนามแข่งขันจริง ให้น้องรู้เท่าทันทุกแนวโจทย์ของแต่ละสนามสอบ 📌 ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญกับ WE…
0
฿3,200.00

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรเก่า)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรเก่า) 📌 เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ขึ้น ม.3 ในเทอม 1 เรียนแล้วสามารถใช้ทำคะแนนสอบที่โรงเรียนพิชิตเกรด4 ได้อย่างมั่นใจ หรือจะนำไปใช้สอบสนามไหน ก็มั่นใจได้แน่นอน  ประกอบด้วย 8 บทเรียน ได้แก่ 1.กราฟ 2.ระบบสมการเชิงเส้น 3.การแยกตัวประกอบพหุนาม 4.กรณฑ์ที่สอง 5.สมการกำลังสอง 6.พาราโบลา 7.ความคล้าย 8.พื้นที่ผิวและปริมาตร 📌 สอนโดยติวเตอร์คุณภาพ ประสบการณ์สอนกว่า 18 ปี คอร์สนี้เป็นการสอนแบบทีม โดยติวเตอร์จะช่วยกันวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด  สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการแก้โจทย์ระดับยาก ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและกลายเป็นเรื่องสนุก พร้อมพาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์จากสนามแข่งขันจริง ให้น้องรู้เท่าทันทุกแนวโจทย์ของแต่ละสนามสอบ 📌 WE GET สรุปประเด็นสำคัญคณิตอย่างตรงจุด WE GET ฟีเจอร์ใหม่วิชาคณิตศาสตร์ สรุปและทบทวนประเด็นหลักสำคัญของแต่ละบท…
0
MON94H41NEW
฿3,800.00

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท 📌 เนื้อหาเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับยาก จะเพิ่มเกรดหรือพิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และยังนำไปต่อยอดใช้กับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.ปลาย ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 4 บท เซต และการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง 📌 อัปเดตข้อสอบ พร้อมพาน้องฝึกทำโจทย์ ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบใหม่ทุกสนามสอบ และพาน้องฝึกทำโจทย์ PAT1, คณิต 1 วิชาสามัญ และอื่น ๆ ทำให้น้อง ๆ ไม่พลาดโจทย์ระดับประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 📌 WE GET สรุปหัวใจสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ WE GET สรุป และทบทวนประเด็นหลักสำคัญทั้งหมดในแต่ละบทเรียน…
0
฿4,900.00

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท คอร์สคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 บทเรียนตรงตามหลักสูตรใหม่ เนื้อหาครอบคลุมพร้อมทำคะแนนสอบที่โรงเรียน เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 📌 เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับยาก พร้อมฝึกทำโจทย์ไปในระหว่างการเรียน ไม่หวั่นสำหรับการสอบเก็บคะแนน ต้องการเพิ่มเกรด หรือสอบแข่งขันก็มั่นใจได้ด้วยการสอนของ WE TUTORS แบบเข้มข้น ครบทุกเนื้อหา และเทคนิคคิดลัดแบบเฉพาะที่ WE เท่านั้น 📌 WE GET เรียนจบ ครบ ต้องตอบได้!! WE GET เป็นตัวช่วยสำหรับน้องๆ สรุปท้ายบทส่วนสำคัญในแต่ละบทเรียน ทำให้น้อง ๆ จำได้แม่นยำไม่พลาดทุกประเด็นหลัก พร้อมทั้งมีโจทย์แบบฝึกหัดให้ทบทวนเสริมความรู้ให้พร้อมมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = MON94H51_2 — ชั่วโมงเรียน…
0
CON94M41
฿3,900.00

เคมี ม. 4 เทอม 1 (เนื้อหารวม)

เคมี ม. 4 เทอม 1 (เนื้อหารวม) 📌คอร์สเรียนเนื้อหาแน่น ครอบคลุม เข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย  โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ที่จะทำให้เคมีของน้อง ม.4 ทุกคนเป็นเรื่องจิ๊บๆ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น บทเรียนประกอบด้วย โครงสร้างอะตอม แนวโน้มตารางธาตุ พันธะเคมี 📌 สุดยอดเทคนิคเพียบ! ใครว่าเรียนเคมีต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แถมยังสอนเนื้อหากระชับ…
1
CON94M51
฿3,300.00

เคมี ม. 5 เทอม 1 (เนื้อหารวม)

เคมี ม. 5 เทอม 1 (เนื้อหารวม) 📌 คอร์สเรียน เคมี ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ทันสมัย เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จะอัดความรู้ เคมี ม. 5 เทอม 1 ให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีจะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น สอนให้น้องเข้าใจเคมีมากยิ่งขึ้น บทเรียนประกอบด้วย แก๊ส ของเหลว ของแข็ง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี…
0
LON94H41NEW
฿3,900.00

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา)

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา) 📌 เนื้อหาแน่น ครบ เข้ม พร้อมพิชิตเกรด 4 ปูความรู้พื้นฐานวิชาชีววิทยาให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย โดย ดร. พี่บิ๊ก จะสอนให้น้องเข้าใจชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ในระยะยาว ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท พื้นฐานทางชีววิทยา เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์ : โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสลายอาหารระดับเซลล์ 📌 รับฟรี ตำราเรียน 4 สี ตำราเรียน 4 สี ฉบับเฉพาะ WE…
0
฿2,900.00

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช) คอร์สชีววิทยา ม.5 เทอม1 สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก กูรูทางด้านชีววิทยา ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก การตอบสนองสิ่งเร้าของพืช 📌 เนื้อหาครอบคลุม อัดแน่นด้วยคุณภาพ ปูพื้นฐานความรู้ชีววิทยาตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อรับมือกับข้อสอบทั้งระดับโรงเรียนหรือระดับสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย 📌 เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ เรียนชีวะไม่ต้องจำเยอะอีกต่อไป ด้วยเทคนิคการสอนแบบฉบับ ดร.พี่บิ๊ก ที่สอนแบบกระชับ ใช้ keyword สั้น ๆ เน้นความเข้าใจ จดจำได้ยาว นอกจากนี้ยังมีเทคนิคใช้แผนภาพเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจให้น้อง ๆ เห็นภาพตามได้ง่าย ๆ 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน 4…
0
฿3,500.00

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มการประสานงานของสัตว์)

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มการประสานงานของสัตว์) 📌 ครบทุกเนื้อหา คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยากลุ่มการประสานงานของสัตว์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร จะฟิตทำเกรดหรือเตรียมสอบในสนามสำคัญ ก็พร้อมได้อย่างมั่นใจ ประกอบไปด้วย 5 บท การเคลื่อนที่ของสัตว์ ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 รับทันที ชม. ติวสอบ เมื่อสมัครคอร์สชีววิทยา ม.6 เทอม1 รวมทุกบท น้องจะได้รับ ชม.…
0