Course Tag: ภาษาไทย ม.ปลาย แบบแยกบท

TON94P11
฿800.00

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ 📌 เจาะลึกเนื้อหาทุกกลวิธีการประพันธ์ (วรรณศิลป์) / จุดมุ่งหมายของกวีในการนำเสนอสาร / ภาพพจน์ที่มักปรากฏในวรรณคดี / กวีโวหาร (รสวรรณคดีไทย) ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 บทนี้สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีทุกเรื่อง ทุกระดับชั้น ทุกเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌…
0
TON94P12
฿700.00

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย

ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาการส่งคำสัมผัส / ฉันทลักษณ์ของกลอน / ฉันทลักษณ์ของ “กาพย์” / ฉันทลักษณ์ของ “โคลง” / ฉันทลักษณ์ของ “ฉันท์” / ฉันทลักษณ์ของ “ร่าย” ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 บทนี้สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีทุกเรื่อง ทุกระดับชั้น ทุกเทอม เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ…
0
TON94P13
฿400.00

โวหารการเขียน

โวหารการเขียน 📌 เจาะลึกเนื้อหาบรรยายโวหาร / พรรณนาโวหาร / อธิบายโวหาร ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น…
0
TON94P14
฿700.00

สำนวนไทย

สำนวนไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาลักษณะถ้อยคำสำนวนภาษาไทย / ตัวอย่างที่มาของสำนวนไทย / ตัวอย่างสำนวนที่มีความหมายเหมือน – ใกล้เคียงกัน / ตัวอย่างสำนวนที่กล่าวถึงเรื่องทำนองเดียวกัน / หลักการใช้สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสม ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน…
0
TON94P15
฿500.00

ราชาศัพท์

ราชาศัพท์ 📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์ / พระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยที่ควรทราบในรัชกาลที่ 10 / ตัวอย่างคำที่ต้องทำให้เป็นราชาศัพท์ / ราชาศัพท์บางคำที่มักใช้ผิด / คำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล – กราบทูล ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย…
0
TON94P16
฿500.00

ระดับภาษา

ระดับภาษา 📌 เจาะลึกเนื้อหาการจำแนกระดับภาษา / ตัวอย่างถ้อยคำที่ควรสังเกตในภาษาระดับต่าง ๆ / ปัจจัยที่ช่วยกำหนัดระดับภาษา ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง ๆ”…
0
TON94P17
฿900.00

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ

คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ 📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและขอบเขตของราชาศัพท์ / การจำแนกประเภททางความหมายของคำ / ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย / คำพ้องในภาษาไทย / ข้อควรคำนึงในการใช้คำ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน…
0
TON94P18
฿700.00

การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาการสร้างคำในภาษาไทย / การสร้างคำซ้ำ / การสร้างคำซ้อน / การสร้างคำประสม / การสร้างคำสมาส ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย “ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบต่าง…
0
TON94P19
฿500.00

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ 📌 เจาะลึกเนื้อหาหลักการสังเกตคำไทยแท้ / หลักการสังเกตคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 เทคนิค Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เทคนิคตัวช่วยสุด STRONG ที่ทำให้จำเนื้อหาได้เป็นระบบ รวดเร็ว วิเคราะห์และทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ คิดได้ไว ทำได้จริง 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ…
0
TON94P21
฿700.00

ประโยคในภาษาไทย

ประโยคในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหาความหมายและส่วนประกอบของประโยค / ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประโยคในภาษาไทย / การจำแนกชนิดของประโยคตามเกณฑ์ต่าง ๆ / หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมแนวข้อสอบที่ท้าทาย “วิทยาประยุกต์” 📌 เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ทรงพลังที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบได้แน่นอน 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย…
0
TON94P22
฿700.00

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 📌 เจาะลึกเนื้อหา ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารของมนุษย์และสัตว์ / ความหมายของ “ภาษา” / ประเภทของภาษา / พันธกิจของภาษา / วัฒนธรรมกับภาษา / ธรรมชาติของภาษา / ความรู้และข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ…
0
TON94P23
฿800.00

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย

เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหา เสียงและอักษรแทนเสียงพยัญชนะ / เสียงและอักษรแทนเสียงสระ / เสียงและอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค” แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ 📌 พิเศษสุด วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง…
0
TON94P24
฿500.00

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย 📌 เจาะลึกเนื้อหา ความหมายและการนับ “พยางค์” / พยางค์ปิด – พยางค์เปิด / พยางค์คำเป็น – พยางค์คำตาย / พยางค์คำครุ – พยางค์คำลหุ / หลักการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์โดยทั่วไป ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม…
0
TON94P25
฿500.00

ภาษาแสดงความคิด

ภาษาแสดงความคิด 📌 เจาะลึกเนื้อหา ภาษากับการแสดงเหตุผล / ภาษากับการแสดงทรรศนะ / ภาษากับการโน้มน้าวใจ / ภาษากับการโต้แย้ง ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ…
0
TON94P26
฿500.00

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 📌 เจาะลึกเนื้อหา การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง / การใช้ภาษากำกวม / การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย / การใช้ภาษาต่างระดับ / การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย 📌 เป็นคอร์สพื้นฐาน สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง…
0