Course Tag: วิทยาศาตร์ ม.ต้น แบบแยกบท

PWC94311
฿1,800.00

กลศาสตร์ 1

กลศาสตร์ 1 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทกลศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ คอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = PWC94311 — ชั่วโมงเรียน = 18:40 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 22:50…
0
PWC94312
฿1,100.00

กลศาสตร์ 2

กลศาสตร์ 2 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทกลศาสตร์ 2 สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ คอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = PWC94312 — ชั่วโมงเรียน = 11:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:50 ชั่วโมง…
0
PWC94313
฿1,500.00

คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง)

คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทคลื่น สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ คอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = PWC94313 — ชั่วโมงเรียน = 14:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 18:00…
0
PWC94314
฿1,000.00

สมบัติสารและความร้อน

สมบัติสารและความร้อน (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทสมบัติสารและความร้อน สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ คอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = PWC94314 — ชั่วโมงเรียน = 14:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 18:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
PWC94315
฿1,700.00

ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ คอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = PWC94315 — ชั่วโมงเรียน = 17:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) =…
0
PWC94316
฿1,800.00

โลก ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ

โลก ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทโลก ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และอวกาศ 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ คอร์สนี้จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = PWC94316 — ชั่วโมงเรียน = 18:40 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 22:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน =…
0
LWC94311
฿1,100.00

พื้นฐานของชีววิทยา

พื้นฐานของชีววิทยา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐานของชีววิทยา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94311 — ชั่วโมงเรียน = 10:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94312
฿800.00

การดำรงชีวิตของพืช

การดำรงชีวิตของพืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของพืช สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94312 — ชั่วโมงเรียน = 08:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 10:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94313
฿400.00

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94313 — ชั่วโมงเรียน = 03:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 04:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94314
฿1,800.00

การดำรงชีวิตของสัตว์

การดำรงชีวิตของสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของสัตว์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94314 — ชั่วโมงเรียน = 19:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 23:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94315
฿800.00

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94315 — ชั่วโมงเรียน = 07:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 09:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94397
฿2,000.00

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 3 เล่ม ชีววิทยา พื้นฐานของชีววิทยา ชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช ชีววิทยา ระบบนิเวศ   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ…
0
LWC94398
฿2,400.00

สัตว์ + พันธุศาสตร์

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทสัตว์ + พันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ชีววิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94398…
0