Course Tag: คณิตศาสตร์ ม.ต้น แบบแยกบท

MWC94111
฿600.00

ระบบจำนวนเต็ม

ระบบจำนวนเต็ม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบจำนวนเต็ม สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบจำนวนเต็ม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94111 — ชั่วโมงเรียน = 06:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94112
฿900.00

เศษส่วน และทศนิยม

เศษส่วน และทศนิยม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเศษส่วน และทศนิยม สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเศษส่วน และทศนิยม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94112 — ชั่วโมงเรียน = 09:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 11:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94113
฿700.00

จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทจำนวนและตัวเลข สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทจำนวนและตัวเลข โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์สจนเชี่ยว พร้อมทั้งสอดแทรกมุมมองที่จะช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94113 — ชั่วโมงเรียน = 06:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 08:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94114
฿600.00

สมบัติของจำนวนนับ

สมบัติของจำนวนนับ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสมบัติของจำนวนนับ สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 บทนี้ไม่มีในหลักสูตร แต่พี่ ๆ WE แนะนำให้เรียน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนขั้นต่อ ๆ ไป 📌 คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมบัติของจำนวนนับ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94114 — ชั่วโมงเรียน = 06:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) =…
0
MWC94115
฿900.00

ระบบจำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบจำนวนจริง สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบจำนวนจริง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94115 — ชั่วโมงเรียน = 09:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 11:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94116
฿1,200.00

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94116 — ชั่วโมงเรียน = 11:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 14:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94117
฿500.00

เลขยกกำลัง (ม.1)

เลขยกกำลัง (ม.1) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเลขยกกำลัง (ม.1) สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเลขยกกำลัง ม.1 ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94117 — ชั่วโมงเรียน = 04:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 05:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94118
฿700.00

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเลขยกกำลัง (ม.2) เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเลขยกกำลัง ม.2 ต่อยอดมาจาก ม.1 พร้อมพาน้อง ๆ ไปฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94118 — ชั่วโมงเรียน = 06:15 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) =…
0
MWC94119
฿600.00

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94119 — ชั่วโมงเรียน = 06:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94121
฿500.00

กราฟเส้นตรง

กราฟเส้นตรง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทกราฟเส้นตรง สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทกราฟเส้นตรง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมเทคนิคที่ใช้ได้จริง ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94121 — ชั่วโมงเรียน = 04:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 05:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94122
฿1,000.00

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94122 — ชั่วโมงเรียน = 10:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 12:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94123
฿600.00

ระบบสมการเชิงเส้น

ระบบสมการเชิงเส้น (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบสมการเชิงเส้น สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบสมการเชิงเส้น ที่จะไล่เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ในระดับที่ยากขึ้น พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ข้อสอบแข่งขันทั้งในและต่างประเทศภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมเทคนิควิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94123 — ชั่วโมงเรียน = 05:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12…
0
MWC94124
฿600.00

สมการกำลังสอง

สมการกำลังสอง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสมการกำลังสอง สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมการกำลังสอง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94124 — ชั่วโมงเรียน = 06:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94125
฿600.00

พาราโบลา

พาราโบลา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทพาราโบลา สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทพาราโบลา ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94125 — ชั่วโมงเรียน = 05:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 06:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94126
฿600.00

ระบบสมการ

ระบบสมการ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบสมการ สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบสมการ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94126 — ชั่วโมงเรียน = 06:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94127
฿700.00

อสมการ

อสมการ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทอสมการ สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทอสมการ ตั้งแต่อสมการพื้นฐานไปถึงอสมการระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์สที่เป็นข้อสอบจากสนามแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมเทคนิคการทำโจทย์ ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94127 — ชั่วโมงเรียน = 07:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 08:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94128
฿1,800.00

พหุนาม

พหุนาม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทพหุนาม สอนโดย อ.พี่ช้าง และ อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทพหุนาม ตั้งแต่พื้นฐานของพหุนามไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์สที่มาจากสนามสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94128 — ชั่วโมงเรียน = 19:15 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 23:50 ชั่วโมง —…
0
MWC94129
฿800.00

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทการแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง สอนโดย อ.พี่ช้าง 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทการแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94129 — ชั่วโมงเรียน = 07:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 09:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94131
฿1,100.00

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทการแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง สอนโดย อ.พี่ช้าง 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทการแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94131 — ชั่วโมงเรียน = 11:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94132
฿600.00

เศษส่วนของพหุนาม

เศษส่วนของพหุนาม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเศษส่วนของพหุนาม สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเศษส่วนของพหุนาม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94132 — ชั่วโมงเรียน = 06:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94133
฿600.00

กรณฑ์ที่สอง

กรณฑ์ที่สอง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทกรณฑ์ที่สอง สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทกรณฑ์ที่สอง ที่จะปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์สที่มีทั้งโจทย์วัดคอนเซ็ป และโจทย์แข่งขันจากสนามสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94133 — ชั่วโมงเรียน = 05:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 06:00 ชั่วโมง…
0
MWC94134
฿700.00

การแปรผัน

การแปรผัน (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทการแปรผัน สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทการแปรผัน ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่มาพร้อมเทคนิคและมุมมองในการคิดที่จะช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94134 — ชั่วโมงเรียน = 06:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 08:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94135
฿700.00

พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทพื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทพื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก โดยจะสอนเทคนิคการสร้างอย่างเป็น Step ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจในเนื้อหาบทนี้ได้ง่าย และสามารถใช้ในห้องสอบได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94135 — ชั่วโมงเรียน = 06:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 08:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน =…
0
MWC94136
฿600.00

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมมุมมองในการมองรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปทรงสามมิติ ที่ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ให้น้องพร้อมสอบและคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94136 — ชั่วโมงเรียน = 05:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94137
฿800.00

การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทการแปลงทางเรขาคณิต สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทการแปลงทางเรขาคณิต ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เป็น Step ไล่จากพื้นฐาน จนถึงระดับยาก พร้อมเทคนิคเฉพาะในการทำโจทย์การแปลงทางเรขาคณิตที่จะช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94137 — ชั่วโมงเรียน = 08:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 09:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน =…
0
MWC94138
฿600.00

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทการให้เหตุผลทางเรขาคณิต สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งการพิสูจน์แบะการคำนวณ พร้อมเทคนิคคิดลัด เพื่อให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94138 — ชั่วโมงเรียน = 05:45 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94139
฿400.00

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บททฤษฎีบทพีทาโกรัส สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบททฤษฎีบทพีทาโกรัส ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94139 — ชั่วโมงเรียน = 04:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 05:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94141
฿300.00

เส้นขนาน

เส้นขนาน (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเส้นขนาน สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเส้นขนาน ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94141 — ชั่วโมงเรียน = 03:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 04:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94142
฿400.00

ความเท่ากันทุกประการ

ความเท่ากันทุกประการ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทความเท่ากันทุกประการ สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทความเท่ากันทุกประการ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก แนวโจทย์ครบทั้งการพิสูจน์และการคำนวณ ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94142 — ชั่วโมงเรียน = 03:45 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 04:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94143
฿600.00

ความคล้าย

ความคล้าย (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทความคล้าย สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทความคล้าย ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94143 — ชั่วโมงเรียน = 05:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94144
฿600.00

วงกลม

วงกลม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทวงกลม สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทวงกลม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง 📌 WE GET ฟีเจอร์สุดล้ำ ทบทวนและสรุปประเด็นหลักท้ายบทเรียน ฟีเจอร์สุดล้ำ WE GET สรุปประเด็นหลักสำคัญซึ่งเป็นหัวใจในแต่ละบทอย่างเข้าใจง่าย ไว้ให้น้องได้ทบทวนเมื่อเรียนจบและสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ นำไปใช้ได้จริง 📌 ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบคณิต พิชิตเกรด 4 อัปเดตข้อสอบใหม่ ๆ หลากหลายแนวโจทย์ พร้อมพาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์ ให้พร้อมสำหรับสอบ พิชิตเกรด 4 __________ รหัสวิชา =…
0
MWC94145
฿1,100.00

ตรีโกณมิติ

ตรีโกณมิติ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทตรีโกณมิติ สอนโดย อ.พี่ช้าง 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทตรีโกณมิติ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94145 — ชั่วโมงเรียน = 11:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94146
฿500.00

พื้นที่ผิวและปริมาตร (1) (ปริซึม และทรงกระบอก)

พื้นที่ผิวและปริมาตร (1) (ปริซึม และทรงกระบอก) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทพื้นที่ผิวและปริมาตร (1) เรื่องปริซึม และทรงกระบอก สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทพื้นที่ผิวและปริมาตร (1) เรื่องปริซึม และทรงกระบอก ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ที่มีข้อสอบจากทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมเทคนิควิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94146 — ชั่วโมงเรียน = 04:50 ชั่วโมง —…
0
MWC94147
฿700.00

พื้นที่ผิวและปริมาตร (2) (พีระมิด, กรวย และทรงกลม)

พื้นที่ผิวและปริมาตร (2) (พีระมิด, กรวย และทรงกลม) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทพื้นที่ผิวและปริมาตร (2) เรื่องพีระมิด, กรวย และทรงกลม สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทพื้นที่ผิวและปริมาตร (2) เรื่องพีระมิด, กรวย และทรงกลม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94147 — ชั่วโมงเรียน = 06:30…
0
MWC94148
฿600.00

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทความน่าจะเป็น สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทความน่าจะเป็น ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก เสริมด้วยเทคนิคของม.ปลาย ที่สามารถช่วยให้น้อง ๆ ทำข้อสอบเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว และช่วยให้น้องคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครองได้จริง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94148 — ชั่วโมงเรียน = 05:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94149
฿500.00

สถิติ (1)

สถิติ (1) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (1) สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (1) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ คำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปวงกลม   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94149 — ชั่วโมงเรียน = 04:40 ชั่วโมง —…
0
MWC94151
฿1,300.00

สถิติ (2)

สถิติ (2) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (2) สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (2) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ แผนภาพต้นใบ ฮีสโทแกรม การหาค่ากลางของข้อมูล และการกระจายของข้อมูล   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94151 — ชั่วโมงเรียน = 12:40 ชั่วโมง —…
0
MWC94152
฿600.00

สถิติ (3)

สถิติ (3) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสถิติ (3) สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสถิติ (3) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ จะประกอบด้วย ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94152 — ชั่วโมงเรียน = 06:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน…
0