Course Tag: เคมี ระดับมหาวิทยาลัย

CON94U81
฿4,000.00

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 )

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 ) 📌 เคมีสอบระดับมหาวิทยาลัย เป็นการทบทวนเนื้อหาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง สำหรับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบเก็บเกี่ยวความรู้ไปให้ได้มากที่สุด ให้แน่นที่สุด โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี จะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น Organic Chemistry 1 เคมีมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 25 บทเรียน Nomenclature Alkane Alkene Alkyne Stereochemistry Aromatic Alkyl Halide (SN1 SN2 E1 E2) 📌 เนื้อหาครอบคลุม อัดแน่นด้วยคุณภาพ ความรู้เคมีตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อรับมือกับข้อสอบในระดับมหาวิทยาลัย…
0
CON94U82
฿2,500.00

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 2 )

เคมีระดับมหาวิทยาลัย (Organic Chemistry 2) เคมีสอบระดับมหาวิทยาลัย เป็นการทบทวนเนื้อหาเคมีอินทรีย์ขั้นสูง สำหรับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบเก็บเกี่ยวความรู้ไปให้ได้มากที่สุด ให้แน่นที่สุด โดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี จะสอนให้น้องเข้าใจเคมีแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ __________ รหัสวิชา = CON94U82 — ชั่วโมงเรียน = 19:40 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 24:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0