Course Tag: ชีววิทยา

FWCA3111
฿100.00

WE FIRST STEP ม.1

WE FIRST STEP ม.1 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 คอร์สปูเนื้อหาพื้นฐานที่ดีที่สุดเพื่อน้อง ๆ ม.ต้น ครบทั้ง 4 วิชา คณิต ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาไทย โดยพี่ ๆ WE TUTORS ที่จะมาทำให้น้อง ๆ รักที่จะเรียนรู้ในวิชานั้น ๆ ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่กระชับ คัดสรรเนื้อหาและลำดับเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อน เพื่อจะได้ใช้ต่อยอดใน Step ต่อไป 📌 ด้วยเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น ผสมกับสีสันของความสนุกสนานในคอร์สของเรา มาเติมเต็มบรรยากาศตาม Style เฉพาะของพี่ ๆ ทุกวิชา เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนมั่นใจได้ว่า ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่จะอิ่มเอมได้ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมความสุขในคอร์สของเรา ✔ ฟรีค่าสมัคร ชำระเพียงค่าหนังสือเรียน เพียง 100 บาท เท่านั้น!! ✔ รับทันทีหนังสือเรียน WE…
0
FWCA3444
฿100.00

WE FIRST STEP ม.4

WE FIRST STEP ม.4 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 พร้อมก้าวไปอีกขั้นกับคอร์สพื้นฐานที่ดีที่สุดเพื่อน้อง ๆ ม.ปลาย โดยพี่ ๆ WE TUTORS ที่จะมาทำให้น้อง ๆ รักที่จะเรียนรู้ในวิชานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชา คณิต ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาไทย ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่กระชับ คัดสรรเนื้อหาและลำดับเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อน เพื่อจะได้ใช้ต่อยอดในก้าวต่อ ๆ ไป 📌 ด้วยเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น ผสมกับสีสันของความสนุกสนานในคอร์สของเรา มาเติมเต็มบรรยากาศตาม Style เฉพาะของพี่ ๆ ทุกวิชา เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนมั่นใจได้ว่า ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่จะอิ่มเอมได้ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมความสุขในคอร์สของเรา ✔ ฟรีค่าสมัคร ชำระเพียงค่าหนังสือเรียน เพียง 100 บาท เท่านั้น!! ✔ รับทันทีหนังสือเรียน WE FIRST STEP…
0
฿3,600.00

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท 📌 พิชิตเกรด 4 ได้ ไม่ใช่เรื่องยาก เนื้อหาเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น เทคนิคฉบับเฉพาะ WE ที่เน้นความเข้าใจ โดยใช้ภาพในการอธิบายพร้อมบอกจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาด ทำให้การเรียนชีววิทยาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วย 5 บท พื้นฐานของชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช ระบบนิเวศ การดำรงชีวิตของสัตว์ พันธุศาสตร์ 📌 รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR คู่มือชีวะที่น้อง ม.ต้น ไม่ควรพลาด! เมื่อสมัครคอร์สนี้รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR หนังสือรวบรวมทุกหัวใจความสำคัญของชีววิทยา สรุปชีวะแบบเข้าใจง่าย เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ และรับฟรี BIO FLASH CARD การ์ดเกมสำหรับประลองความรู้ชีวะ ให้น้อง ๆ…
0
LWC94311
฿1,100.00

พื้นฐานของชีววิทยา

พื้นฐานของชีววิทยา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐานของชีววิทยา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94311 — ชั่วโมงเรียน = 10:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94312
฿800.00

การดำรงชีวิตของพืช

การดำรงชีวิตของพืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของพืช สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94312 — ชั่วโมงเรียน = 08:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 10:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94313
฿400.00

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94313 — ชั่วโมงเรียน = 03:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 04:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94314
฿1,800.00

การดำรงชีวิตของสัตว์

การดำรงชีวิตของสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของสัตว์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94314 — ชั่วโมงเรียน = 19:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 23:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94315
฿800.00

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94315 — ชั่วโมงเรียน = 07:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 09:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94397
฿2,000.00

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 3 เล่ม ชีววิทยา พื้นฐานของชีววิทยา ชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช ชีววิทยา ระบบนิเวศ   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ…
0
LWC94398
฿2,400.00

สัตว์ + พันธุศาสตร์

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทสัตว์ + พันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ชีววิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94398…
0
฿3,800.00

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยา จะพาน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการสอบสนามสุดหินอย่าง รร. เตรียมอุดมฯ ให้น้องพร้อมสุดสำหรับทำคะแนนวิชานี้ได้อย่างแน่นอน  โดยจะสอนสรุปเนื้อหาชีววิทยาของ ม.ต้น ทั้งหมดแบบกระชับและพาตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงปีเก่าๆ พร้อมเก็งแนวข้อสอบให้น้องแบบเน้นๆ เคลียร์ครบทุกประเด็น 📌 รับทันที!! WE BIO SUMMARY JUNIOR คู่มือแห่งชัยชนะ เมื่อสมัครคอร์สนี้ รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น  ที่พี่ ดร. พี่บิ๊ก ได้สรุป และรวบรวมสูตรชีวะต่างๆ มาไว้ในเล่มเดียวเพื่อน้อง WE โดยเฉพาะ __________ รหัสวิชา = LON94381 ชั่วโมงเรียน = 44:00 ชั่วโมง…
0
฿3,800.00

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่มุ่งสอบเข้า ม.4 ของ รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเฉพาะ  วิชาชีววิทยาจะไม่ใช่เรื่องยากหากน้องได้เรียนคอร์สนี้กับ ดร. พี่บิ๊ก  ที่ได้รวบรวมเนื้อหา พร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ  พาน้องตะลุยโจทย์จากข้อสอบจริงปีเก่าๆ  ให้น้องฝึกฝนจนชำนาญ  เพิ่มโอกาสทำคะแนนชีววิทยาในสนามสำคัญนี้ได้อย่างมั่นใจ 📌 รับทันที!! WE BIO SUMMARY JUNIOR คู่มือแห่งชัยชนะ เมื่อสมัครคอร์สนี้ รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น  ที่พี่ ดร. พี่บิ๊ก ได้สรุป และรวบรวมสูตรชีวะต่างๆ มาไว้ในเล่มเดียวเพื่อน้อง WE โดยเฉพาะ __________ รหัสวิชา = LON94383 ชั่วโมงเรียน = 42:10…
0
฿2,700.00

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO ที่สุดแห่งความสำเร็จ ที่พร้อมพาน้อง ม.ต้น สู้ศึกในสนามสอบ IJSO กับคอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา ที่ ดร. พี่บิ๊ก เน้นเจาะลึกเนื้อหาสำคัญ สรุปมาให้น้องได้เรียนแบบกระชับ อัดแน่นด้วยโจทย์คุณภาพที่คัดมาเพื่อสนามสอบระดับประเทศสนามนี้โดยตรง พร้อมทีเด็ดรับมือข้อสอบแบบเทพๆ ที่รวบรวมไว้ในคอร์สนี้แล้ว __________ รหัสวิชา = LON94384 ชั่วโมงเรียน = 30:00 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียน (+20%) = 36:00 ชั่วโมง อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LON94H41NEW
฿3,900.00

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา)

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา) 📌 เนื้อหาแน่น ครบ เข้ม พร้อมพิชิตเกรด 4 ปูความรู้พื้นฐานวิชาชีววิทยาให้แน่น พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตเกรด 4 และนำไปใช้ต่อยอดในการเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย โดย ดร. พี่บิ๊ก จะสอนให้น้องเข้าใจชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน และเห็นภาพเพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจได้ในระยะยาว ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท พื้นฐานทางชีววิทยา เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์ : โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสลายอาหารระดับเซลล์ 📌 รับฟรี ตำราเรียน 4 สี ตำราเรียน 4 สี ฉบับเฉพาะ WE…
0
LON94H42_1
฿3,900.00

ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ)

ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ) 📌 เนื้อหาครบถ้วน ตรงประเด็น คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยา กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ โดย ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาออกมาให้น้องๆ ได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น จะฟิตทำเกรดหรือเตรียมสอบในสนามสำคัญ ก็พร้อมได้อย่างมั่นใจ ประกอบไปด้วย 4 บทเรียน ได้แก่ 1.โครโมโซม และสารพันธุกรรม 2.การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3.เทคโนโลยีชีวภาพ 4.วิวัฒนาการ 📌 เทคนิคเพียบ! ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร.พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แถมยังสอนเนื้อหากระชับ เก็งจุดสำคัญให้น้อง ๆ ไม่มีพลาด 📌 รับทันที ชม.…
0
฿2,900.00

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช) คอร์สชีววิทยา ม.5 เทอม1 สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก กูรูทางด้านชีววิทยา ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก การตอบสนองสิ่งเร้าของพืช 📌 เนื้อหาครอบคลุม อัดแน่นด้วยคุณภาพ ปูพื้นฐานความรู้ชีววิทยาตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อรับมือกับข้อสอบทั้งระดับโรงเรียนหรือระดับสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย 📌 เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ เรียนชีวะไม่ต้องจำเยอะอีกต่อไป ด้วยเทคนิคการสอนแบบฉบับ ดร.พี่บิ๊ก ที่สอนแบบกระชับ ใช้ keyword สั้น ๆ เน้นความเข้าใจ จดจำได้ยาว นอกจากนี้ยังมีเทคนิคใช้แผนภาพเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจให้น้อง ๆ เห็นภาพตามได้ง่าย ๆ 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน 4…
0
฿2,800.00

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มรักษาดุลยภาพของสัตว์)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มรักษาดุลยภาพของสัตว์) 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 ในคอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะสอนเนื้อหาแบบกระชับ ตรงจุด พร้อมสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย  จึงเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 ในวิชาชีววิทยา โดยคอร์สนี้ประกอบด้วย 4 บทเรียน ดังนี้ 1.ระบบย่อยอาหาร 2.ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน 3.การขับถ่าย และรักษาดุลยภาพ 4.ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ 📌 ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย ได้ความรู้ ตำราเรียน 4 สี จัดทำโดย ดร.พี่บิ๊ก ได้นำความรู้เกี่ยวชีววิทยามาเรียบเรียง เนื้อหาอัดแน่น พร้อมมีภาพประกอบสีสันสวยงาม ทำให้อ่านเข้าใจง่ายและเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี 📌 รับทันที ชม. ติวสอบ…
0
฿3,500.00

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มการประสานงานของสัตว์)

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มการประสานงานของสัตว์) 📌 ครบทุกเนื้อหา คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยากลุ่มการประสานงานของสัตว์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร จะฟิตทำเกรดหรือเตรียมสอบในสนามสำคัญ ก็พร้อมได้อย่างมั่นใจ ประกอบไปด้วย 5 บท การเคลื่อนที่ของสัตว์ ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 รับทันที ชม. ติวสอบ เมื่อสมัครคอร์สชีววิทยา ม.6 เทอม1 รวมทุกบท น้องจะได้รับ ชม.…
0
฿3,000.00

ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ)

ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ) 📌 เนื้อหาแน่นฟิต พิชิตเกรด 4 หรือ สนามสอบสำคัญ ในคอร์สนี้ ดร. พี่บิ๊ก จะสอนเนื้อหาแบบกระชับ ตรงจุด พร้อมสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 ในวิชาชีววิทยา หรือ น้อง ม.6 คนใดที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสนามสอบสำคัญๆ ต้องไม่พลาด ประกอบด้วย 3 บท ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ประชากรสิ่งมีชีวิต 📌 เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ เทคนิคการสอนฉบับพี่ติวเตอร์ที่เน้นความเข้าใจ โดยจะวาดภาพประกอบการสอน กระตุ้นการจดจำ ซึ่งน้อง ๆ จะวาดภาพตามพี่ติวเตอร์ก็ได้นะ จะได้เข้าใจมากขึ้น 📌 ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย…
0
LWC94H11
฿800.00

พื้นฐานทางชีววิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทพื้นฐานทางชีววิทยา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทพื้นฐานทางชีววิทยา ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H12
฿1,200.00

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H13
฿400.00

ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H14
฿1,100.00

เซลล์ :โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์

เซลล์ :โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทเซลล์ โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทเซลล์ โครงสร้างการลำเลียงสาร และการสื่อสารของเซลล์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง…
0
LWC94H15
฿700.00

การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการแบ่งเซลล์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทการแบ่งเซลล์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H16
฿800.00

การสลายอาหารระดับเซลล์

การสลายอาหารระดับเซลล์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการสลายอาหารระดับเซลล์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทการสลายอาหารระดับเซลล์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H17_1
฿1,400.00

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H18_1
฿1,700.00

โครโมโซม และสารพันธุกรรม

โครโมโซม และสารพันธุกรรม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทโครโมโซม และสารพันธุกรรม สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทยีน และโครโมโซม ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌…
0
LWC94H19_1
฿1,100.00

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทเทคโนโลยีชีวภาพ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H21_1
฿900.00

วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทวิวัฒนาการ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทวิวัฒนาการ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H22
฿1,100.00

โครงสร้างพืช

โครงสร้างพืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทโครงสร้างพืช สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทโครงสร้างพืช ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H23
฿1,000.00

การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการสังเคราะห์ด้วยแสง สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H24
฿900.00

ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก

ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืชดอก ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌…
0
LWC94H25
฿600.00

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H26
฿800.00

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทระบบย่อยอาหาร สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทระบบย่อยอาหาร ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H27
฿1,100.00

ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน

ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌…
0
LWC94H28
฿1,100.00

การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ

การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยา บทการขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ…
0
LWC94H29
฿700.00

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H31
฿800.00

การเคลื่อนที่ของสัตว์

การเคลื่อนที่ของสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทการเคลื่อนที่ของสัตว์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทการเคลื่อนที่ของสัตว์ ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0
LWC94H32
฿1,300.00

ระบบประสาท

ระบบประสาท (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ปลาย บทระบบประสาท สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4 คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาบทระบบประสาท ที่ ดร. พี่บิ๊ก ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 📌 เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร. พี่บิ๊ก มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 📌 ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ ตำราเรียน…
0