Course Tag: ชีววิทยา

FWCA3111
฿100.00

WE FIRST STEP ม.1

WE FIRST STEP ม.1 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 คอร์สปูเนื้อหาพื้นฐานที่ดีที่สุดเพื่อน้อง ๆ ม.ต้น ครบทั้ง 4 วิชา คณิต ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาไทย โดยพี่ ๆ WE TUTORS ที่จะมาทำให้น้อง ๆ รักที่จะเรียนรู้ในวิชานั้น ๆ ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่กระชับ คัดสรรเนื้อหาและลำดับเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อน เพื่อจะได้ใช้ต่อยอดใน Step ต่อไป 📌 ด้วยเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น ผสมกับสีสันของความสนุกสนานในคอร์สของเรา มาเติมเต็มบรรยากาศตาม Style เฉพาะของพี่ ๆ ทุกวิชา เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนมั่นใจได้ว่า ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่จะอิ่มเอมได้ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมความสุขในคอร์สของเรา ✔ ฟรีค่าสมัคร ชำระเพียงค่าหนังสือเรียน เพียง 100 บาท เท่านั้น!! ✔ รับทันทีหนังสือเรียน WE…
0
FWCA3444
฿100.00

WE FIRST STEP ม.4

WE FIRST STEP ม.4 (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) 📌 พร้อมก้าวไปอีกขั้นกับคอร์สพื้นฐานที่ดีที่สุดเพื่อน้อง ๆ ม.ปลาย โดยพี่ ๆ WE TUTORS ที่จะมาทำให้น้อง ๆ รักที่จะเรียนรู้ในวิชานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชา คณิต ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาไทย ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่กระชับ คัดสรรเนื้อหาและลำดับเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อน เพื่อจะได้ใช้ต่อยอดในก้าวต่อ ๆ ไป 📌 ด้วยเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น ผสมกับสีสันของความสนุกสนานในคอร์สของเรา มาเติมเต็มบรรยากาศตาม Style เฉพาะของพี่ ๆ ทุกวิชา เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนมั่นใจได้ว่า ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่จะอิ่มเอมได้ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมความสุขในคอร์สของเรา ✔ ฟรีค่าสมัคร ชำระเพียงค่าหนังสือเรียน เพียง 100 บาท เท่านั้น!! ✔ รับทันทีหนังสือเรียน WE FIRST STEP…
0
฿3,600.00

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท 📌 พิชิตเกรด 4 ได้ ไม่ใช่เรื่องยาก เนื้อหาเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่ายจดจำได้นานยิ่งขึ้น เทคนิคฉบับเฉพาะ WE ที่เน้นความเข้าใจ โดยใช้ภาพในการอธิบายพร้อมบอกจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาด ทำให้การเรียนชีววิทยาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วย 5 บท พื้นฐานของชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช ระบบนิเวศ การดำรงชีวิตของสัตว์ พันธุศาสตร์ 📌 รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR คู่มือชีวะที่น้อง ม.ต้น ไม่ควรพลาด! เมื่อสมัครคอร์สนี้รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR หนังสือรวบรวมทุกหัวใจความสำคัญของชีววิทยา สรุปชีวะแบบเข้าใจง่าย เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ และรับฟรี BIO FLASH CARD การ์ดเกมสำหรับประลองความรู้ชีวะ ให้น้อง ๆ…
0
LWC94311
฿1,100.00

พื้นฐานของชีววิทยา

พื้นฐานของชีววิทยา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐานของชีววิทยา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94311 — ชั่วโมงเรียน = 10:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94312
฿800.00

การดำรงชีวิตของพืช

การดำรงชีวิตของพืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของพืช สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94312 — ชั่วโมงเรียน = 08:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 10:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94313
฿400.00

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94313 — ชั่วโมงเรียน = 03:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 04:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94314
฿1,800.00

การดำรงชีวิตของสัตว์

การดำรงชีวิตของสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของสัตว์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94314 — ชั่วโมงเรียน = 19:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 23:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94315
฿800.00

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94315 — ชั่วโมงเรียน = 07:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 09:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94397
฿2,000.00

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 3 เล่ม ชีววิทยา พื้นฐานของชีววิทยา ชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช ชีววิทยา ระบบนิเวศ   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ…
0
LWC94398
฿2,400.00

สัตว์ + พันธุศาสตร์

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทสัตว์ + พันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ชีววิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94398…
0
฿3,800.00

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยา จะพาน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการสอบสนามสุดหินอย่าง รร. เตรียมอุดมฯ ให้น้องพร้อมสุดสำหรับทำคะแนนวิชานี้ได้อย่างแน่นอน  โดยจะสอนสรุปเนื้อหาชีววิทยาของ ม.ต้น ทั้งหมดแบบกระชับและพาตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงปีเก่าๆ พร้อมเก็งแนวข้อสอบให้น้องแบบเน้นๆ เคลียร์ครบทุกประเด็น 📌 รับทันที!! WE BIO SUMMARY JUNIOR คู่มือแห่งชัยชนะ เมื่อสมัครคอร์สนี้ รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น  ที่พี่ ดร. พี่บิ๊ก ได้สรุป และรวบรวมสูตรชีวะต่างๆ มาไว้ในเล่มเดียวเพื่อน้อง WE โดยเฉพาะ __________ รหัสวิชา = LON94381 ชั่วโมงเรียน = 44:00 ชั่วโมง…
0
฿3,800.00

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่มุ่งสอบเข้า ม.4 ของ รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเฉพาะ  วิชาชีววิทยาจะไม่ใช่เรื่องยากหากน้องได้เรียนคอร์สนี้กับ ดร. พี่บิ๊ก  ที่ได้รวบรวมเนื้อหา พร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ  พาน้องตะลุยโจทย์จากข้อสอบจริงปีเก่าๆ  ให้น้องฝึกฝนจนชำนาญ  เพิ่มโอกาสทำคะแนนชีววิทยาในสนามสำคัญนี้ได้อย่างมั่นใจ 📌 รับทันที!! WE BIO SUMMARY JUNIOR คู่มือแห่งชัยชนะ เมื่อสมัครคอร์สนี้ รับทันที WE BIO SUMMARY JUNIOR สุดยอดหนังสือสรุปสูตรชีววิทยาสำหรับน้อง ม.ต้น  ที่พี่ ดร. พี่บิ๊ก ได้สรุป และรวบรวมสูตรชีวะต่างๆ มาไว้ในเล่มเดียวเพื่อน้อง WE โดยเฉพาะ __________ รหัสวิชา = LON94383 ชั่วโมงเรียน = 42:10…
0