Course Tag: รวมทุกบท

฿5,500.00

Thai Eng’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย+ตะลุยโจทย์ รวมทุกบท

Thai Ent’ Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย + ตะลุยโจทย์ รวมทุกบท 📌 สกัดเนื้อหาสำคัญของทุกสนามสอบ ทั้ง “O-NET” และ “ภาษาไทย วิชาสามัญ” คอร์สที่จะพาน้องพิชิตทุกสนามสอบ ที่ได้สรุปบทใหญ่ไว้ รวม13 บท มีแบบฝึกหัดแทรกทุกบท เติมเต็มด้วยข้อสังเกตและเทคนิคการจำแบบง่ายๆ สำหรับเน้นย้ำไว้ว่าทำข้อสอบ ปิดท้ายทุกบทด้วยแนวข้อสอบสนามต่างๆ เสมือนจริงที่สุด 📌 เทคนิค Harmonie Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ เรียนเนื้อหาภาษาไทยให้เข้าใจอย่างคนรู้จริง กับเทคนิคช่วยจำสุด STRONG ที่ไม่เหมือนใครของ GURU สายภาษาตัวจริง ด้วยวิธีสรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ 📌 ฝึกทำโจทย์เก่าที่คัดสรร และโจทย์เก็งที่ออกใหม่ โดยพี่ยู คอร์สตะลุยโจทย์ ที่นำด้วยส่วนสรุปเนื้อหาสั้นๆ ก่อนทำข้อสอบ คัดสรรจากสนามสอบจริง ทั้งภาษาไทยวิชาสามัญ และ O-NET แทรกด้วยข้อสอบ Advance…
0