Course Category: ม.ปลาย เนื้อหา

Showing 1-12 of 23 results
MON94H41NEW
฿3,800.00

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท 📌 เนื้อหาเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรใหม่ คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับยาก จะเพิ่มเกรดหรือพิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และยังนำไปต่อยอดใช้กับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.ปลาย ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 4 บท เซต และการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง 📌 อัปเดตข้อสอบ พร้อมพาน้องฝึกทำโจทย์ ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบใหม่ทุกสนามสอบ และพาน้องฝึกทำโจทย์ PAT1, คณิต 1 วิชาสามัญ และอื่น ๆ ทำให้น้อง ๆ ไม่พลาดโจทย์ระดับประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 📌 WE GET สรุปหัวใจสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ WE GET สรุป และทบทวนประเด็นหลักสำคัญทั้งหมดในแต่ละบทเรียน…
0
฿4,900.00

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท 📌 เนื้อหาเข้ม พร้อมฟิต พิชิตเกรด 4 เนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วนทุกบทเรียนคณิตฯ สำหรับน้องม.4 เทอม2  พิชิตเกรด 4 ได้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคการสอนของติวเตอร์ที่เฉียบคม ให้น้องฝึกทำข้อสอบคณิตได้อย่างเชี่ยวชาญและรวดเร็ว โดยในคอร์สประกอบไปด้วย 4 บทเรียนหลัก ดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 2.เรขาคณิตวิเคราะห์ 3.ภาคตัดกรวย 4.ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล และลอการิทึม 📌 WE GET ทบทวนคณิต ไม่พลาดทุกประเด็นหลัก สรุป และทบทวนประเด็นหลักสำคัญเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในแต่ละบทเรียน เพื่อประมวลความรู้ให้แก่น้อง ให้จำเนื้อหาวิชาเรียนให้แม่นยำ นำไปใช้ทำข้อสอบได้ 📌 ADDITIONAL PROBLEMS คัดสรรโจทย์ดี ที่ WE ทำให้น้อง พี่ติวเตอร์คัดสรรโจทย์ดี ๆ และรวบรวมเป็น ADDITIONAL…
0
฿4,900.00

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท คอร์สคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 บทเรียนตรงตามหลักสูตรใหม่ เนื้อหาครอบคลุมพร้อมทำคะแนนสอบที่โรงเรียน เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 📌 เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับยาก พร้อมฝึกทำโจทย์ไปในระหว่างการเรียน ไม่หวั่นสำหรับการสอบเก็บคะแนน ต้องการเพิ่มเกรด หรือสอบแข่งขันก็มั่นใจได้ด้วยการสอนของ WE TUTORS แบบเข้มข้น ครบทุกเนื้อหา และเทคนิคคิดลัดแบบเฉพาะที่ WE เท่านั้น 📌 WE GET เรียนจบ ครบ ต้องตอบได้!! WE GET เป็นตัวช่วยสำหรับน้องๆ สรุปท้ายบทส่วนสำคัญในแต่ละบทเรียน ทำให้น้อง ๆ จำได้แม่นยำไม่พลาดทุกประเด็นหลัก พร้อมทั้งมีโจทย์แบบฝึกหัดให้ทบทวนเสริมความรู้ให้พร้อมมากยิ่งขึ้น __________ รหัสวิชา = MON94H51_2 — ชั่วโมงเรียน…
0
฿3,700.00

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท 📌 หลักสูตรเข้ม ครบ พร้อมเทคนิคลัด สอนโดยทีมติวเตอร์ระดับประเทศ ประสบการณ์กว่า 18 ปี   หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน และเจาะลึก พร้อมเทคนิคคิดลัดเฉพาะที่ WE BY THE BRAIN ซึ่งมีวิธีคิดเปลี่ยนคณิตให้เป็นเรื่องง่าย เตรียมพร้อมให้น้องพิชิตเกรด 4 และใช้เป็นพื้นฐานสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยในคอร์สประกอบด้วย 2 บทเรียน ได้แก่ 1.จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 2.วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 📌 ADDITIONAL PROBLEMS คัดสรรโจทย์ดี ที่ WE ทำให้น้อง พี่ติวเตอร์คัดสรรโจทย์ดี ๆ และรวบรวมเป็น ADDITIONAL PROBLEMS ซึ่งมีความยากหลายระดับ โดยนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัปเดตข้อสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ รับรองว่าน้อง…
0
฿4,300.00

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 1 (สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น+แคลคูลัส)

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 1 (สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น+แคลคูลัส) 📌 หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคคิดลัด ไม่เหมือนใคร หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน และเจาะลึก พร้อมเทคนิคคิดลัดเฉพาะที่ WE BY THE BRAIN ซึ่งมีวิธีคิดเปลี่ยนคณิตฯ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย เตรียมพร้อมให้น้องพิชิตเกรด 4 และปูพื้นฐานสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น แคลคูลัส 📌 อัปเดตข้อสอบ ไม่หลุดทุกเทรนด์คณิตฯ ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์ที่คัดสรรจากสนามสอบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทำให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบหลากหลายแนวได้อย่างชิล ๆ 📌 WE GET สรุป ประเด็นสำคัญ พร้อมรับ ชม. ติวสอบฟรี! สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละบทเรียนกับ WE…
0
฿3,900.00

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 2 (ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์+แคลคูลัส)

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 2 (ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์+แคลคูลัส) 📌 หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคคิดลัด ไม่เหมือนใคร หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน และเจาะลึก พร้อมเทคนิคคิดลัดเฉพาะที่ WE BY THE BRAIN ซึ่งมีวิธีคิดเปลี่ยนคณิตฯ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท แคลคูลัส ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์ 📌 อัปเดตข้อสอบ ไม่หลุดทุกเทรนด์คณิตฯ ADDITIONAL PROBLEMS อัปเดตข้อสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์ที่คัดสรรจากสนามสอบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทำให้น้อง ๆ พร้อมรับมือข้อสอบหลากหลายแนวได้อย่างชิล ๆ 📌 ทบทวนความรู้ สรุปหัวใจสำคัญของคณิตกับ WE GET สรุป และทบทวนความรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์ในแต่ละบท กับ WE GET ฟีเจอร์ใหม่…
0
฿4,000.00

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 3 (สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น+ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์)

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 3 (สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น+ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์) คอร์สนี้ จัดกลุ่มเนื้อหาไว้สำหรับน้อง ม.6 ที่ทางโรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาคณิตสาสตร์ไว้ให้เรียน ใน 2 บท ดังนี้ 1.สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 2.ลำดับ และอนุกรมฉบับสมบูรณ์ 📌เนื้อหาเข้ม กระชับ เข้าใจง่าย สอนโดยติวเตอร์คณิตศาสตร์ระดับประเทศ เนื้อหากระชับ เข้มข้น มาพร้อมเทคนิคดี ๆ พาน้องคำนวณคณิตให้คิดเร็ว ลดเวลาทำโจทย์ได้จริง  เก็บเนื้อหาครบพร้อมสอบทำคะแนนที่โรงเรียน และสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ADDITIONAL PROBLEMS คัดสรรโจทย์ดี ที่ WE ทำให้น้อง พี่ติวเตอร์คัดสรรโจทย์ดี ๆ และรวบรวมเป็น ADDITIONAL PROBLEMS ซึ่งมีความยากหลายระดับ โดยนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัปเดตข้อสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ รับรองว่าน้อง ๆ จะไม่พลาดทุกเทรนด์ข้อสอบอย่างแน่นอน 📌…
0
฿6,100.00

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 4 (สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น+ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์+แคลคูลัส)

คณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่ม 4 (สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น+ลำดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์+แคลคูลัส) 📌 เข้ม ครบ ครอบคลุมทุกเนื้อหา คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่ต้องการเรียนเพื่อเก็บเนื้อหาให้ครบ  เพราะ คอร์สนี้ครอบคลุมทุกเนื้อหาของคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนในชั้น ม.6 มั่นใจได้ว่า ถ้าเรียนแล้วจะได้ทั้งความรู้ที่เข้มข้น และเทคนิคที่ครบครัน  คอร์สนี้ประกอบด้วย 3 บทเรียน ดังนี้ 1.สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 2.ลำดับ และอนุกรมฉบับสมบูรณ์ 3.แคลคูลัส 📌 สรุปหัวใจสำคัญของคณิต ให้น้องฟิตพร้อมสอบ WE GET ฟีเจอร์ใหม่ของ WE PLUS สร้างขึ้นมาเพื่อสรุป และทบทวนหัวใจสำคัญของวิชาคณิต ให้น้องฟิตความรู้พร้อมสอบ ทำให้จำเนื้อหาแม่นยำมากขึ้น พร้อมทำคะแนนสูง และพิชิตเกรด 4 ได้ง่าย ๆ 📌 อัปเดตข้อสอบ…
0
฿2,900.00

กลุ่มกลศาสตร์ A รวมทุกบท

ฟิสิกส์ กลุ่มกลศาสตร์ A 📌 เนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม คอร์สนี้สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ ที่จะทำให้โลกฟิสิกส์ของน้อง ม.4 ทุกคนเป็นเรื่องจิ๊บๆ ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิลๆ แต่มีสาระ อัดแน่นเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น ให้น้องๆ พร้อมสำหรับพิชิตเกรด 4 วิชาฟิสิกส์ที่โรงเรียน หรือจะสอบแข่งขันก็เอาอยู่ เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วย บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 📌 เทคนิคการสอนเฉพาะที่ WE อัปเดตข้อสอบดี พี่ WE ทำเพื่อน้อง อัปเดตข้อสอบฟิสิกส์ใหม่ทุกปี ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ โดยมีทั้งข้อสอบจากในประเทศและต่างประเทศ คัดสรรโจทย์มาให้น้องเป็นอย่างดี เพื่อให้น้องรู้เท่าทันข้อสอบ พร้อมมีเทคนิคพิชิตข้อสอบยากอีกด้วย 📌 รับทันที ชม. ติวสอบ เมื่อสมัครคอร์สฟิสิกส์…
0
฿2,100.00

กลุ่มกลศาสตร์ B รวมทุกบท

ฟิสิกส์ กลุ่มกลศาสตร์ B 📌 เนื้อหาแน่น เทคนิคดี พร้อมพาน้อง WE พิชิตฟิสิกส์ เนื้อหาคอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาลได้รวบรวม และคัดสรรเนื้อหามาให้น้องๆ เป็นอย่างดี พร้อมเทคนิคสุดล้ำที่จะช่วยให้น้องๆ เรียนฟิสิกส์ได้อย่างเข้าใจง่าย และได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ รับมือกับข้อสอบฟิสิกส์ได้ง่ายนิดเดียว ประกอบด้วย โพรเจกไทล์ วงกลม และดวงดาว ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 📌 รับทันที ชม. ติวสอบ เมื่อสมัครคอร์สฟิสิกส์ กลุ่มกลศาสตร์ A น้องจะได้รับ ชม. ติวสอบเพิ่มทันทีภายในคอร์ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม พร้อมเก็งข้อสอบให้น้อง ๆ แบบแม่นยำและทำได้จริง ** RECOMMENDED** การสมัครเรียนคอร์สนี้ น้องควรผ่านการเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ในกลุ่ม กลศาสตร์ A มาแล้ว จึงจะเรียนเข้าใจ** __________ รหัสวิชา…
0
฿3,500.00

กลุ่มกลศาสตร์ C รวมทุกบท

ฟิสิกส์ กลุ่มกลศาสตร์ C รวมทุกบท 📌 ความรู้ครบถ้วน จัดเต็มทุกเทคนิค เนื้อหาคอร์สนี้สอนโดย ดร.พี่ลูกตาล ซึ่งได้คัดสรรเนื้อหาฟิสิกส์มาให้น้อง ๆ เป็นอย่างดี  พร้อมเทคนิคที่หลากหลาย เหมาะกับโจทย์แต่ละข้อมาช่วยเสริมให้น้อง ๆ เรียนฟิสิกส์อย่างเข้าใจ พร้อมพาน้องฝึกทำโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ รับมือกับข้อสอบสุดโหดได้ง่ายนิดเดียว เนื้อหาการสอนประกอบด้วย 3 บทเรียน ดังนี้ 1.สมดุลกล 2.งาน-พลังงาน 3.โมเมนตัม และการชน 📌 รับทันที ชม. ติวสอบ เมื่อสมัครคอร์สฟิสิกส์ กลุ่มกลศาสตร์ C น้องจะได้รับ ชม. ติวสอบเพิ่มทันทีภายในคอร์ส  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม  พร้อมเก็งข้อสอบให้น้อง ๆ แบบแม่นยำและทำได้จริง __________ รหัสวิชา = PON94H44 — ชั่วโมงเรียน…
0
฿2,800.00

กลุ่มสมบัติสาร รวมทุกบท

ฟิสิกส์ กลุ่มสมบัติสาร รวมทุกบท คอร์สฟิสิกส์ สำหรับน้อง ม.ปลาย กลุ่มสมบัติสาร ประกอบด้วยบทเรียน สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์ 📌 เนื้อหาครบ ครอบคลุมเรียนฟิสิกส์ เรียนฟิสิกส์ต่อยอดความรู้ต่อเนื่องจาก ม.4 และปูพื้นฐานความรู้ให้พร้อมสำหรับสนามสอบมหาวิทยาลัย ให้น้องพิชิตเกรดดี ๆ และมีความรู้ไปสู้ศึกในสนามสอบ TCAS ได้ไม่ยาก 📌 เทคนิคดี ๆ ฉบับ We ไม่มีขาย พบกับเทคนิคสุดล้ำอย่าง EDUGRAPHIC และ PIGSAW ที่จะช่วยให้ฟิสิกส์กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการทำความเข้าใจโดยใช้แผนภาพ กราฟ แทนการจำ ทำให้น้อง ๆ มองเห็นภาพเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 📌 ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา ที่ได้มากกว่าการท่องจำ เรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจ ต้องไม่ใช้การท่องจำเพื่อไปแก้โจทย์ WE มีเอกลักษณ์การสอน ที่ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาแบบ Critical…
0