Course Category: สมัครสอบ Pre Test 64

Showing 1-6 of 6 results
ภาษาไทย-วิชาสามัญ
฿100.00

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : ภาษาไทย วิชาสามัญ

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : ภาษาไทย วิชาสามัญ ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก 📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก 📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง 📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank 📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน 📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์ __________ รหัสวิชา = TON94A31
0
PAT-2
฿100.00

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : PAT 2

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : PAT 2 ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก 📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก 📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง 📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank 📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน 📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์ __________ รหัสวิชา = PON94P31
0
คณิตศาสตร์-1-วิชาสามัญ
฿100.00

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก 📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก 📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง 📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank 📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน 📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์ __________ รหัสวิชา = MON94A31
0
PAT1-ความถนัดทางคณิตศาสตร์
฿100.00

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : PAT 1

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : PAT 1 ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก 📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก 📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง 📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank 📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน 📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์ __________ รหัสวิชา = MON94P31
0
เคมี-วิชาสามัญ
฿100.00

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : เคมี วิชาสามัญ

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : เคมี วิชาสามัญ ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก 📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก 📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง 📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank 📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน 📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์ __________ รหัสวิชา = CON94A31
0
GAT-เชื่อมโยง
฿100.00

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : GAT เชื่อมโยง

สมัครสอบ WE Pre Test for TCAS 64 : GAT เชื่อมโยง ตรงที่สุด ทั้งรูปแบบ บทที่ออก และระดับความยาก 📌 ข้อสอบตรงตามประกาศ Test Blueprint ของ สทศ. ล่าสุด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาบทที่ออก ระดับความยาก 📌 จำลองข้อสอบ พร้อมจับเวลาเสมือนจริง 📌 จัดอันดับการสอบ แบบ Percentile Rank 📌 เฉลยข้อสอบละเอียด พร้อมวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน 📌 สอบได้ที่สาขาและทางออนไลน์ __________ รหัสวิชา = GON94G31
0