Course Category: คณิตศาสตร์ ม.ต้น แยกบท

Showing 1-12 of 38 results
MWC94111
฿600.00

ระบบจำนวนเต็ม

ระบบจำนวนเต็ม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบจำนวนเต็ม สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบจำนวนเต็ม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94111 — ชั่วโมงเรียน = 06:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94112
฿900.00

เศษส่วน และทศนิยม

เศษส่วน และทศนิยม (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเศษส่วน และทศนิยม สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเศษส่วน และทศนิยม ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94112 — ชั่วโมงเรียน = 09:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 11:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94113
฿700.00

จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทจำนวนและตัวเลข สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทจำนวนและตัวเลข โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์สจนเชี่ยว พร้อมทั้งสอดแทรกมุมมองที่จะช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94113 — ชั่วโมงเรียน = 06:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 08:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94114
฿600.00

สมบัติของจำนวนนับ

สมบัติของจำนวนนับ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสมบัติของจำนวนนับ สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 บทนี้ไม่มีในหลักสูตร แต่พี่ ๆ WE แนะนำให้เรียน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนขั้นต่อ ๆ ไป 📌 คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมบัติของจำนวนนับ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94114 — ชั่วโมงเรียน = 06:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) =…
0
MWC94115
฿900.00

ระบบจำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบจำนวนจริง สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบจำนวนจริง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94115 — ชั่วโมงเรียน = 09:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 11:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94116
฿1,200.00

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สอนโดย อ.พี่เอ๋ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94116 — ชั่วโมงเรียน = 11:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 14:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94117
฿500.00

เลขยกกำลัง (ม.1)

เลขยกกำลัง (ม.1) (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเลขยกกำลัง (ม.1) สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเลขยกกำลัง ม.1 ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94117 — ชั่วโมงเรียน = 04:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 05:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน…
0
MWC94118
฿700.00

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทเลขยกกำลัง (ม.2) เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทเลขยกกำลัง ม.2 ต่อยอดมาจาก ม.1 พร้อมพาน้อง ๆ ไปฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94118 — ชั่วโมงเรียน = 06:15 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) =…
0
MWC94119
฿600.00

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94119 — ชั่วโมงเรียน = 06:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94121
฿500.00

กราฟเส้นตรง

กราฟเส้นตรง (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทกราฟเส้นตรง สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทกราฟเส้นตรง ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมเทคนิคที่ใช้ได้จริง ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94121 — ชั่วโมงเรียน = 04:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 05:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94122
฿1,000.00

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย อ.พี่กอล์ฟ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับยาก พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมคิดค้นวิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94122 — ชั่วโมงเรียน = 10:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 12:50 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
MWC94123
฿600.00

ระบบสมการเชิงเส้น

ระบบสมการเชิงเส้น (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทระบบสมการเชิงเส้น สอนโดย อ.พี่ภูมิ 📌 เนื้อหาตรง!! ตามหลักสูตร คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาบทระบบสมการเชิงเส้น ที่จะไล่เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ในระดับที่ยากขึ้น พร้อมพาน้องม.ต้น ฝึกทำโจทย์ข้อสอบแข่งขันทั้งในและต่างประเทศภายในคอร์ส ด้วยการสอนที่เข้มข้นพร้อมเทคนิควิธีลัด ที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาการทำโจทย์ให้น้อง ๆ ได้จริง ให้น้องพร้อมคว้าเกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์มาครอง   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = MWC94123 — ชั่วโมงเรียน = 05:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 07:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12…
0