Course Category: ชีววิทยา ม.ต้น แยกบท

Showing 1-7 of 7 results
LWC94311
฿1,100.00

พื้นฐานของชีววิทยา

พื้นฐานของชีววิทยา (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐานของชีววิทยา สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94311 — ชั่วโมงเรียน = 10:50 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 13:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94312
฿800.00

การดำรงชีวิตของพืช

การดำรงชีวิตของพืช (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของพืช สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94312 — ชั่วโมงเรียน = 08:20 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 10:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94313
฿400.00

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94313 — ชั่วโมงเรียน = 03:00 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 04:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94314
฿1,800.00

การดำรงชีวิตของสัตว์

การดำรงชีวิตของสัตว์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทการดำรงชีวิตของสัตว์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94314 — ชั่วโมงเรียน = 19:10 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 23:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94315
฿800.00

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94315 — ชั่วโมงเรียน = 07:30 ชั่วโมง — ชั่วโมงเรียน (+20%) = 09:00 ชั่วโมง — อายุคอร์สเรียน = 12 เดือน
0
LWC94397
฿2,000.00

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทพื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 3 เล่ม ชีววิทยา พื้นฐานของชีววิทยา ชีววิทยา การดำรงชีวิตของพืช ชีววิทยา ระบบนิเวศ   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ…
0
LWC94398
฿2,400.00

สัตว์ + พันธุศาสตร์

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (เรียนได้ที่สาขาเท่านั้น) วิชาชีววิทยา ม.ต้น บทสัตว์ + พันธุศาสตร์ สอนโดย ดร. พี่บิ๊ก 📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริง 📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง 📌 เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน 📌 สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะสำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 2 เล่ม ชีววิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ ชีววิทยา พันธุศาสตร์   * หมายเหตุ : สมัครเรียน 2 คอร์สได้รับส่วนลดคอร์สละ 10% ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น __________ รหัสวิชา = LWC94398…
0